หลักสูตร การบริหารมุ่งสู่ผลลัพธ์องค์กร

รหัสหลักสูตร: 67459

จำนวนคนดู 319 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารมุ่งสู่ผลลัพธ์องค์กร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

         ในการดำเนินธุรกิจในยุค BANI World นั้น เป็นทำธุรกิจภายใต้ภาวะความรวดเร็วให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ การบริหารการจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้บริหารรวมถึงตัวพนักงานทั่วทั้งองค์กรนั้น จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ ในการบริหารการจัดการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารการจัดการการดำเนินการเน้นเชิงสู่คุณภาพ เพื่อการส่งมอบผลลัพธ์ทั้งในด้านการบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ดีส่งต่อให้กับลูกค้าขององค์กร

          หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์แก่ผู้บริหารและพนักงานได้เกิดการตระหนักรู้และเรียนรู้ถึงแนวทางการ การบริหาร การจัดการ เพื่อให้สามารถส่งมอบเชิงคุณค่า อันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่ลูกค้าขององค์กรพึงจะได้รับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจของการสร้างคุณค่าอันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า

2.เพื่อเข้าใจความหมาย “คุณค่า (Value)” ในเชิงการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์

3.เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนของการบริหารการจัดกการเชิงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งมอบได้อย่างไร

4.เพื่อทราบแนวทางในการสร้างผลการดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง

5.เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขึ้นมารองรับ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.กรอบความคิดในการบริหารการจัดการมุ่งสู่ผลลัพธ์

Facilitation and Group Coaching

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงกรอบความคิด Growth Mindset and Outward Mindset ในการนำมา ประกอบและประยุกต์ในการบริหารการดำเนินการจัดการมุ่งสู่ผลลัพธ์

2.หลุมพรางกับดักการทำงาน

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงกับดักความคิดในการทำงานของการมุ่งสู่ผลลัพธ์นั้น ดำเนินการมาถูกวิธี แล้วหรือไม่อย่างไร

3.ความหมายของสู่ผลลัพธ์ คือ อะไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ได้เข้าใจในความหมายของการบริหารการจัดการการดำเนินเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์

นั้นคือ คุณภาพที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า หรือ ในมุมมองของลูกค้า คือ คุณค่าที่ได้รับมอบจากองค์กร ที่สามารถ ตอบโจทย์ในมุมมองลูกค้าได้ในบริบทที่ราคายอมจ่ายไป

4.VoC สำคัญอย่างไรต่อการสร้างคุณภาพและคุณค่าที่ตอบโจทย์

Facilitation and Group Coaching

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเรียนรู้ถึงเสียงของลูกค้า (Voice of Customer ,VoC) ว่าเราจะจัดทำให้ ได้มาเสียงของลูกค้าได้อย่างไร (Emphaty Customer) เพื่อนำเสียงของ ลูกค้ามาแปลงออกเป็นไปรูปแบบการ ดำเนินการ เพื่อให้ได้คุณภาพและคุณค่าพร้อมการส่งมอบ ทั้งนี้อาจจะต้องนำข้อมูลด้านต่างๆ มาวิเคราะห์ประกอบ เพื่อให้ข้อมูลทางด้าน Insight และเพื่อทำประมาณการให้ได้ภาพที่ สอดคล้องกับเสียงของลูกค้า

5.การใช้ วงจร PDCA ตอบโจทย์ในเชิงผลลัพธ์เชิงคุณภาพและคุณค่าได้อย่างไร

Facilitation and Group Coaching

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเรียนรู้ถึงการใช้ Model PDCA มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่ ผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

6.การวิเคราะห์กระบวนการการทำงานและปรับปรุงกระบวนการเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจใน กระบวนการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ จะได้นำไปสู่การปรับปรุงเพื่อให้ได้งานออกมาอย่างมีคุณภาพและคุณค่าที่สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามเป้าหมาย

7.การบริหารงานเพื่อนำไปสู่ Total Quality Management (TQM)

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดกการเรียนรู้และตระหนักรู้ถึงการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาใช้ให้เกิดการส่งมอบคุณ ภาพและคุณค่า ในเชิงผลลัพธ์ส่งมอบต่อลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

8.แล้วจะพัฒนาบุคลากร ภายในองค์กรให้ตอบรับได้อย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้จากหัวข้อการอบรมตั้งแต่ต้นนั้นจะสามารถชี้ประเด็นเจาะจงได้ว่า บุคลากร ของแต่ละหน่วยงานควรต้องพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ทางด้านทักษะ ความรู้เพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อที่จะ สามารถตอบโจทย์ในการบริหารการดำเนินงานเพื่อส่งมอลผลลัพธ์ให้กับลูกค้า

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ระดับหัวหน้างานขึ้นไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารมุ่งสู่ผลลัพธ์องค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กับดักการทำงาน, การมุ่งสู่ผลลัพธ์, มุมมองของลูกค้า, คุณค่าที่ตอบโจทย์, PDCA, Model PDCA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด