registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับหัวหน้างานระดับต้น (Increasing Leadership Skills for Supervisors)

จำนวนคนดู 205 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับหัวหน้างานระดับต้น (Increasing Leadership Skills for Supervisors)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
องค์กรที่ต้องการลดจุดอ่อนของหัวหน้างานในการบริหารทีม และต้องการให้หัวหน้างานได้รับการยอมรับจากพนักงานในทีม สามารถเพิ่มผลผลิตในการทำงานมากกว่าที่ผ่านมา แนะนำให้ส่งหัวหน้างานเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนี้
หัวข้ออบรมสัมมนา

หลักและแนวทางการบริหารงาน

   -การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและพนักงานในทีม

   -บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

   -คุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน

ทักษะผู้นำคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องยอมรับ

   -บุคลิกผู้นำที่พบเห็นในองค์กรและผลกระทบของภาวะผู้นำแต่ละบุคลิก

   -แบบวิเคราะห์เพื่อสะท้อนภาวะผู้นำของตนเอง

   -การปรับตัวของหัวหน้างานสู่การเป็นผู้นำทีมที่สมาชิกในทีมยอมรับ

ทำอย่างไรจึงจะสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   -องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

   -วิธีการสื่อสารที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน

   -การแก้ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในการทำงาน

ทำอย่างไรทีมงานจึงจะมีกำลังใจในการลุยงาน

   -การออกแบบโครงสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

   -เทคนิคการสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนและการสร้างความเหนียวแน่นในทีม

การลดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน

   -ความขัดแย้งคืออะไร

   -สาเหตุแห่งการเกิดความขัดแย้งในทีม

   -ผลกระทบต่องานและการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

วิทยากร
ดูประวัติ

พรเทพ พงษ์สง่างาน

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาการจัดการเอพีเค, ที่ปรึกษาอาวุโสการบริหารและพัฒนาองค์กร บริษัทเซ็นเมนทอร์จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กรและ Human Resources

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน, ผู้นำ, leadership, supervisor, manager, ผู้จัดการ
ผู้จัดการยุคใหม่ Smart Manager
4815บาท
❖ เข้าใจบทบาท หน้าที่ ของผู้จัดการและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง ❖ เรียนรู้ทักษะการบริหารที่สำคัญรอบด้าน เพื่อการเป็นผู้จัดการยุคใหม่ ❖ Case Studies กรณีศึกษาและปัญหาที่ผู้จัดการต้องรับมือ พร้อมแนวทางการแก้ไข
NEW !! ... INCOTERMS ® 2020
3900บาท
ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น
สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
3900บาท
เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความเป็นสุดยอดนักขาย สามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างยอดขายได้อย่างรวดเร็ว
ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisors)
3500บาท
เรียนรู้สองทักษะคือ วิธีบริหารงานและบริหารคนในทีม ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานรู้บทบาทที่ถูกต้องของตนเอง การลาออกของทีมจะลดลง
Call Center Supervisor
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ Supervisor ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
INCOTERMS 2020 RULES
3900บาท
INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)
สต๊อกลดกำไรพุ่ง  รุ่น 11  “Inventory Management for SMEs”
3900บาท
บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม สต๊อกบวม หรือสินค้าขายดีไม่มีสินค้าขาย ขายดิบขายดีแต่เงินไม่รู้ไปอยู่ไหน ถ้าท่านเจอปัญหาเหล่านี้หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านครับ