registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับหัวหน้างานระดับต้น (Increasing Leadership Skills for Supervisors)

จำนวนคนดู 32 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับหัวหน้างานระดับต้น (Increasing Leadership Skills for Supervisors)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 1 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09:00 - 17:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 71 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

องค์กรที่ต้องการลดจุดอ่อนของหัวหน้างานในการบริหารทีม และต้องการให้หัวหน้างานได้รับการยอมรับจากพนักงานในทีม สามารถเพิ่มผลผลิตในการทำงานมากกว่าที่ผ่านมา แนะนำให้ส่งหัวหน้างานเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนี้
หัวข้ออบรมสัมมนา

หลักและแนวทางการบริหารงาน

   -การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและพนักงานในทีม

   -บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

   -คุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน

ทักษะผู้นำคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องยอมรับ

   -บุคลิกผู้นำที่พบเห็นในองค์กรและผลกระทบของภาวะผู้นำแต่ละบุคลิก

   -แบบวิเคราะห์เพื่อสะท้อนภาวะผู้นำของตนเอง

   -การปรับตัวของหัวหน้างานสู่การเป็นผู้นำทีมที่สมาชิกในทีมยอมรับ

ทำอย่างไรจึงจะสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   -องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

   -วิธีการสื่อสารที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน

   -การแก้ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในการทำงาน

ทำอย่างไรทีมงานจึงจะมีกำลังใจในการลุยงาน

   -การออกแบบโครงสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

   -เทคนิคการสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนและการสร้างความเหนียวแน่นในทีม

การลดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน

   -ความขัดแย้งคืออะไร

   -สาเหตุแห่งการเกิดความขัดแย้งในทีม

   -ผลกระทบต่องานและการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

วิทยากร
ดูประวัติ

พรเทพ พงษ์สง่างาน

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาการจัดการเอพีเค, ที่ปรึกษาอาวุโสการบริหารและพัฒนาองค์กร บริษัทเซ็นเมนทอร์จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กรและ Human Resources

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน หรือพนักงานที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานระดับต้นที่ต้องการเรียนรู้การเป็นผู้นำและบริหารสมาชิกในทีมที่ประสบความสำเร็จ, ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการความรู้เชิงบริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำผู้บริหารต้นสังกัด
สถานที่จัดงาน

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (The Emerald Hotel)

เขตดินแดง | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:APK Management Center
ชื่อผู้ติดต่อ:พรเทพ พงษ์สง่างาน
เบอร์โทรศัพท์ :0818209271

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับหัวหน้างานระดับต้น (Increasing Leadership Skills for Supervisors)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน, ผู้นำ, leadership, supervisor, manager, ผู้จัดการ
การวางแผนร่วมกันด้วย Sale and Operation Planning  รุ่น 3
3,500บาท
หลักสูตร การวางแผนร่วมกันด้วย Sale and Operation Planning รุ่น 3 (Sales and Operation Planning: S&OP) เป็นหลักสูตรที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ฝายขายและฝ่ายผลิต คลังสินค้า หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องวางแผนร่วมกัน เพื่อให้ Demand and Supply มีความสมดุลกัน
สร้างทีม สร้างกำไร by Agile Methodology
3900บาท
เพื่อให้สามารถนำแนวคิด Agile Methodology มาสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
Writing for PR & Corporate Communications การเขียนสไตล์พีอาร์และสื่อสารองค์กร
5000บาท
คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ ??? ไม่สามารถเขียนงานให้ตรงประเด็น สั้น กระชับ เข้าใจง่าย คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ ??? ไม่สามารถเขียนงานให้ตรงประเด็น สั้น กระชับ เข้าใจง่าย หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ สามารถเขียนงานพีอาร์ได้ทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ
ความรู้ “การนำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
7800บาท
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก หลักเกณฑ์ในการนำเข้า-ส่งออก หรือผ่านประเทศ ตามกฎหมายศุลกากร
เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ
3900บาท
เพื่อการสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งในการบริหารจัดการงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้เป็นรูปธรรม
การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
3800บาท
  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่ง
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า
หลักสูตรอบรม ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่เข้าใจลูกน้อง และ ลดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างตน กับ ลูกน้องได้ โดยผ่านการทำ กิจกรรม เก