หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563

รหัสหลักสูตร: 66962

จำนวนคนดู 1011 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

กระทรวงแรงงานได้ประกาศกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจประกอบด้วยข้อกำหนด 2 ส่วนหลัก 1) ระบบการจัดการแรงงาน เป็นระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อประกันว่าการปฏิบัติต่อแรงงานจะสอดคล้องกับข้อกำหนด อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน 2) สิทธิแรงงาน และการคุ้มครอง มีเนื้อหาอ้างอิงมาจากอนุสัญญาองค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้ อยู่ในปัจจุบัน และข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นที่รวมอยู่ในเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้บริษัทสามารถ เข้าใจถึงแนวปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ดังนั้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายในและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน

หัวข้ออบรมสัมมนา
•ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน

•ข้อกำหนดมรท.8001-2563

    - ข้อกำหนดทั่วไป
    - ระบบการจัดการ
    - การบังคับใช้แรงงาน
    - ค่าตอบแทนการทำงาน
    - ชั่วโมงการทำงาน และเวลาพัก
    - วันหยุดและวันลา
    - การเลือกปฏิบัติ
    - วินัยและการลงโทษ
    - การล่วงเกินทางเพศและการใช้ความรุนแรง
    - การใช้แรงงานเด็ก
    - การใช้แรงงานหญิง
    - เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
    - ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    - สวัสดิการแรงงาน


ลักษณะการเรียนรู้

บรรยาย ให้คำปรึกษาและแนะนำ


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ข้อกำหนดมรท.8001-2563, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน, สวัสดิการแรงงาน, ค่าตอบแทนการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด