registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบของศุลกากร ณ สถานประกอบการ

จำนวนคนดู 23 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบของศุลกากร ณ สถานประกอบการ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 กันยายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 34 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

          การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) สำหรับสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นการประเมินภาษีด้วยตนเอง รวมถึงส่วนใหญ่ศุลกากรจะยกเว้นการตรวจสอบที่ท่าที่นำเข้าหรือส่งออก ความผิดพลาดในการผ่านพิธีการศุลกากรจึงมักถูกตรวจพบและสะสมเป็นเวลานานหรือหลายใบขนสินค้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการอาจต้องชำระค่าปรับศุลกากรเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ได้มีบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อย ความผิดและโทษทางศุลกากร การประเมินอากร อายุความ ความรับผิดของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง และเกณฑ์การระงับคดีในชั้นศุลกากร 

การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบและสอบถามข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ธุรกรรมการค้า และการชำระเงิน เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโลจิสติกส์ และฝ่ายผลิต เป็นต้น ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบของศุลกากร ณ สถานประกอบการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการล่วงหน้า รวมถึงมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีระหว่างถูกตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงจากค่าปรับศุลกากรจำนวนมากดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้และเข้าใจถึงการตรวจสอบของศุลกากรภายหลังการตรวจปล่อยสินค้า ณ สถานประกอบการ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบบัญชี เอกสาร หลักฐานหรือข้อมูลที่ศุลกากรจะตรวจสอบสิ่งที่ผู้ประกอบการมักจะผิดพลาด ความผิดและโทษศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีแนวทางเตรียมการล่วงหน้า และการบริหารจัดการที่ดีระหว่างการถูกตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ 

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านศุลกากร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1. ลักษณะและกระบวนการของการตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ 

2. บัญชี เอกสาร หลักฐานหรือข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบ 

3. ประเด็นที่ผู้ประกอบการมักจะผิดพลาดและถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

4. การประเมินอากร อายุความ การอุทธรณ์การประเมินอากร การฟ้องร้อง 

5. เกณฑ์การระงับคดีในชั้นศุลกากร 

6. การบริหารความเสี่ยงด้านศุลกากร   


การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและผู้รับผิดชอบการนำเข้าหรือส่งออก ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายโลจิสติกส์ เป็นต้น 

วิธีการสัมมนา การบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

ระยะเวลาฝึกอบรม หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิทยากร

ดร.ฉัตรพล มณีกูล

สำหรับองค์กร (บัญชี การเงินและภาษี)

มีประสบการณ์ด้านศุลกากรตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ในอดีตเป็นผู้บริหารด้านการนำเข้าและส่งออก และพิธีการศุลกากรของบริษัทชั้นนำหลายแห่ง

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :02-191-2509, 062-315-5283

หากท่านต้องการสมัคร เตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบของศุลกากร ณ สถานประกอบการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ศุลกากร, ภาษีศุลกากร, พิธีการศุลกากร
วิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือน ประจำปี 2019/20
3900บาท
การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องท้าทายที่ HR ต้องเผชิญเป็นประจำทุกปี แต่ถ้ามียุทธวิธีที่หลากหลาย ก็สามารถเผชิญได้ทุกสถานการณ์
การออกแบบกระบวนการและพัฒนาผังโรงงาน
3800บาท
การออกแบบกระบวนการและไลน์เลย์เอาท์ การวางแผนในส่วนนี้ได้ดีจะทำให้เราสามารถผลิตสินค้าที่ดี ได้คุณภาพ ,จัดส่งได้ทันเวลา ในต้นทุนราคาที่ต่ำ ตั้งแต่เริ่มผลิต
การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์
3800บาท
บริการ 4.0 (Service 4.0) เข้าสู่ยุคการบริหารประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (CEM - Customer Experience Management) เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริการลูกค้าแบบเติบโตอย่างยั่งยืน กุญแจสำคัญของบริการ 4.0 จึงอยู่ที่ บุคลากรประสิทธิภาพสูง การจัดวางองค์การบริการ เทคโนโลย
กลยุทธ์การเจาะกลุ่มผู้สมัครงานและเทคนิคการคัดเลือกคนที่ใช่ (Recruitment & Selection : Strategies & Tactics)
5000บาท
สอนวิธีการสรรหาจากการทำประกาศรับสมัครงาน เทคนิคการเขียนประกาศ แหล่งสรรหาและตอบปัญหา HR Recruitment
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
3,900บาท
เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูป แบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง
หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รู้จริง 14 สัปดาห์
45000บาท
หลักสูตรนี้ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดูงาน ลงสนามจริง กับนักประเมินระดับมืออาชีพ
เจาะลึก  MOU
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันทีนะคะ