registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

ทักษะนักขายมืออาชีพ

จำนวนคนดู 56 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะนักขายมืออาชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
จากเหตุผลทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการแข่งขันทางด้านธุรกิจ เพื่อการอยู่รอด และเจริญรุ่งเรืองได้รวมทั้งพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าหรือผู้บริโภคที่มีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลา จึงจำเป็นที่นักขายต้องสร้างกลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถในการติดต่อลูกค้า หรือมุ่งหวังในเป้าหมายที่ก้าวหน้าของตนเองและการทำงาน ต้องอาศัยแนวทางวิธีการและความรู้แนวคิด เพื่อให้ท่านยืนหยัดอยู่ในการขายที่เป็นมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคต

วิทยากรศึกษาด้านจิตวิทยาในการขายโดยศึกษาต่อทางจิตวิทยาและหาเทคนิคการเปิดการขายจนสามารถปิดการขายได้ ไม่ว่าจะเป็นการขจัดข้อโต้แย้ง การสร้างความประทับใจ หรือการเจรจาต่อรอง เพื่อเป็นทักษะในการขายให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขยามเกิดปัญหาได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร

Mindset นักขายมืออาชีพ 

• ลักษณะนักขายมืออาชีพ 

• พลังแห่งเป้าหมายการเป็นนักขายมืออาชีพ 

• Mindset นักขายมืออาชีพ 

• จรรยาบรรณของนักขายมืออาชีพ 

• วรจรจิตวิทยามัดใจลูกค้านักขายมืออาชีพ 


ก่อนลงสู่สนาม 

• ทักษะการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า 

• สิ่งที่จะเจอในการขาย 

• การวิเคราะห์ลูกค้าด้วยศาสตร์ จริต 6 

• จิตวิทยาความต้องการ 

สู่สนามนักขาย

• จิตวิทยาการสร้างความประทับใจแรกพบภายใน 10 วินาที 

• เทคนิคจิตวิทยาการเปิดการขาย 

• กลยุทธ์การใช้คำถามหาความต้องการ 

• เทคนิคการสังเกตและการฟัง 

• เทคนิคการหาปัญหาในการขาย 

• จิตวิทยาการสื่อสารในการขายในต้องกับลักษณะลูกค้า 

• เทคนิคจูงใจลูกค้าด้วยศาสตร์ FAB 

เส้นชัยนักขาย

• ปัญหาการปิดการขายของนักขาย 

• เทคนิคการปิดการขายอย่างนักขายมืออาชีพ 

• การวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย 

การอบรมเป็นลักษณะการบรรยาย จูงใจ ชักชวนให้เห็นคุณค่าในอาชีพนักขาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบและมี Workshop ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจในเนื้อมากยิ่งขึ้น

Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ทักษะนักขายมืออาชีพ, ขาย
เจาะลึกหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจำปี
4815บาท
TREND การจ่ายโบนัสและค่าตอบแทนในอนาคต จะเป็นอย่างไร? • จ่ายผลตอบแทนอย่างไร? ให้สอดคล้อง กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเป็นธรรม
กลยุทธ์เทคนิควิธีการบริหารลูกค้าเครดิต ลูกหนี้การค้า สินเชื่อ และการเจรจาเพื่อการติดตามทวงถามหนี้อย่างได้ผลเกินคาด
5300บาท
“ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กลยุทธ์ การวางแผน และเทคนิค การบริหารสินเชื่อ ลูกหนี้การค้า และการเจรจาเพื่อการติดตามหนี้สิน ด้วยเทคนิควิธีการที่ไม่มีสอนในตำรา แต่พิสูจน์แล้วถึงความสำเร็จจากประสบการณ์จริงของ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ
หลักสูตร 5 หลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านรับสิทธิ์เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน
4815บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นที่การประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ของ "จิตวิทยาการสื่อสาร" ไปใช้ได้ในการทำงานจริง
OKRs : Objectives & Key Results
3600บาท
พร้อมรับใบประกาศทุกที่นั่ง และรับส่วนลดพิเศษ เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม รีบสมัครก่อนเต็มนะคะ
เพิ่มผลผลิตยุคใหม่ให้บริษัทมีกำไรด้วยระบบ 5ส
3,500บาท
5ส เป็นพื้นฐานของทุกระบบหลายบริษัทประสบปัญหาในการนำระบบต่างๆมาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นระบบ LEAN TPM ISO เป็นต้น เนื่องจากพื้นฐานที่ยังไม่ดีพอ
สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ได้ใจลูกค้า
4,800บาท
หลักสูตรอบรมที่มุ่งเน้นในการทำความเข้าใจในเทคนิคทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายในตามวัตถุประสงค์อย่าง Content Marketing ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพื่อเพิ่มยอดขายหรือเพื่อเพิ่มการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการ
เคล็ดลับและสูตรการใช้งาน MS EXCEL ขั้นสูง (2 วัน)
3500บาท
เรียนรู้เทคนิคและเข้าใจฟังก์ชัน Excel ขั้นสูง เพื่อสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และเปลี่ยน Worksheet ธรรมดาให้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แบบไดนามิกและมีประสิทธิภาพ