ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สต๊อกลดกำไรพุ่ง รุ่น 7 “Inventory Management for SMEs”

จำนวนคนดู 258 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สต๊อกลดกำไรพุ่ง  รุ่น 7  “Inventory Management for SMEs”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม สต๊อกบวม สินค้าบางรายการไม่เพียงพอในการขาย

และบริหารสต๊อกตามความรู้สึก ส่งผลให้ต้นทุนจม ถ้าท่านเจอปัญหาหลักสูตรนี้เหมาะกับท่าน

หลักสูตร สต๊อกลดกำไรพุ่ง รุ่น 7 “Inventory Management for SMEs”

เป็นหลักสูตรที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

1. สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าและสินค้าคงคลังได้

2. มีแนวทางบริหารสินค้าคงคลังง่ายๆทำใน Excel

3. มีระบบการบริหารสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาบุคลากรในองค์กร

5. ใบ Certificate ออกโดย บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความรู้พื้นฐานสินค้าคงคลัง

2.ต้นทุนถือครองสินค้าคงคลัง

3.นโยบายการเติมเต็มสินค้าคงคลัง

4.วัฏจักรของสินค้าคงคลัง

5.หลักการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC Analysis

6.Workshop 1 การจัดกลุ่มสินค้าตามหลัก ABC Analysis

7.หลักการกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า ROP (Re Order Point)

8.หลักการกำหนดสินค้าเพื่อความปลอดภัย Safety Stock , Stock Day

9.หลักการกำหนด Min – Max  

10.แนวคิดปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ (Economic Order Quantity)

11.ตัวอย่างการลดต้นทุนถือครองสินค้าคงคลัง แต่ละประเภทธุรกิจ

12.Workshop 2 การกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า ROP (Re Order Point), Min - Max

และสินค้าเพื่อความปลอดภัย ( Safety Stock )

13.KPI ที่ใช้วัดในการจัดการสินค้าคงคลัง

Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

สำหรับองค์กร (การขาย, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,การผลิต , คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สต๊อกลดกำไรพุ่ง, การจัดการสินค้าคงคลัง, Inventory Management
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
Warehousing in Practice  Module 2 : งานคลังสินค้า (ภาคปฏิบัติ)
5,885 - 6,313บาท
งานจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ จะเกี่ยวข้องกับความสำคัญของคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์ ประเภทของคลังสินค้า การดำเนินการในการจัดการแต่ละขั้นตอน ที่มีผลกระทบต่อขนาดและจำนวนของคลังสินค้า รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกแบบวางผังของคลังสินค้า
เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ (Proactive Recruitment & Hiring for the Right People)
3900บาท
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 1 มีนาคม 63 ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต
3900บาท
ในการดำเนินธุรกิจคลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบให้กับลูกค้าดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นนตอนเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการทุจริต และให้สินค้าอยู่ครบตรงตามจำนวนในระบบ
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR FOR NON-HR)
3900บาท
นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่เข้าใจและสามารถเข้าไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างชัดเจนและตรงเป้ามากที่สุดนั้นไม่ใช่หน่วยงาน
Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3
1790บาท
วิทยากรหลายคนพยายามสร้างตัวเองเพื่อเป็นมืออาชีพ เริ่มได้ไม่นานก็ตกม้าตาย ไปไม่รอด !! บางคนสอนดีมาก มีความรู้เยี่ยม แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาอาชีพที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรัก สิ่งที่ชอบ และได้ช่วยผู้คนอีก
เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ
3900บาท
หลายองค์กรได้นำแนวทางการสรรหาบุคลากรเชิงรุกหรือที่เรียกกันอย่างง่ายว่าการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) เข้ามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหา คัดเลือกและประเมินผู้สมัครงานนั้นช่วยให้ได้คนที่ใช้ (the right candidate) เข้ามาปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ อ
การเขียนอีเมล (ภาษาอังกฤษ) อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วย การสื่อสารทางจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ