โครงการฝึกอบรมความรู้เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ระบบกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ รุ่นที่ 2

รหัสหลักสูตร: 60207

จำนวนคนดู 478 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ด้วยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ได้ใช้บังคับมากว่า 6 ทศวรรษแล้ว และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขที่สำคัญถึง 5 ครั้ง จนทำให้สาระสำคัญแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมากจนเสมือนเป็นกฎหมายฉบับใหม่ อย่างไรก็ดี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ยังอยู่ในวงจำกัดอย่างยิ่ง เหตุดังนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกำกับดูแลกิจการบินพลเรือนภายใต้พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้วงอากาศ อากาศยาน บุคคลากรทางอากาศ สนามบิน สายการบิน หรือการสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการการบินพลเรือนได้รับทราบในวงกว้างออกไป อันจะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันผลักดันให้กิจการการบินพลเรือนของประเทศไทยพัฒนาไปในแนวทางที่สอดคล้องต้องกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อที่ 1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือน (3 ชั่วโมง)

วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

หัวข้อที่ 2การกำกับดูแล “อากาศยาน” (3 ชั่วโมง)

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.

หัวข้อที่ 3การกำกับดูแล “บุคลากรทางอากาศ” (3 ชั่วโมง)

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

หัวข้อที่ 4การกำกับดูแล “สนามบินและที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน” (3 ชั่วโมง)

วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.

หัวข้อที่ 5การกำกับดูแล “เครื่อง (สิ่ง) อำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ การบริการการเดินอากาศ และการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย” (3 ชั่วโมง) 

วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

หัวข้อที่ 6การกำกับดูแล “การบินพลเรือนทางเศรษฐกิจ” (3 ชั่วโมง)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.

หัวข้อที่ 7การกำกับดูแล “ผู้ดำเนินการเดินอากาศ” (3 ชั่วโมง)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

หัวข้อที่ 8การกำกับดูแล “นิรภัยในการบินพลเรือน และวัตถุอันตราย” (3 ชั่วโมง)

วันพฤหัสที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.

หัวข้อที่ 9การกำกับดูแล “การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน และ การอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน”(3 ชั่วโมง) 

วันพฤหัสที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

หัวข้อที่ 10 การสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยาน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการด้านการบินพลเรือน บทโทษเฉพาะ อำนาจเปรียบเทียบปรับ และบทเฉพาะกาล (3 ชั่วโมง) 

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.

Sponsored
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม

      การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากข...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม

          การจัดการสต๊อก (Stock) หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory)...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายการบิน, พระราชบัญญัติการเดินอากาศ, ระบบกำกับดูแล