ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม,หัวหน้างานมืออาชีพ,ความปลอดภัยในการทำงานลูกจ้าง,ปฐมพยาบาล

จำนวนคนดู 51 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม,หัวหน้างานมืออาชีพ,ความปลอดภัยในการทำงานลูกจ้าง,ปฐมพยาบาล
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เดือนสุดท้าย ของการทำCSRของ PDCA Training Centerหากท่านคือ บริษัท ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนวิทยากร ฟรี กับเรา และท่านต้องการให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒาบุคลากรในปีนี้แบบIn-Houseโดยไม่คิดค่าตอบแทนวิทยากร ในการบรรยาย ทำกิจกรรม ซึ่งเราจะขอสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอุปกรณ์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 นี้ เท่านั้นในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1.ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม 

 2.คัมภีร์หัวหน้างาน  

3.หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิต  

4.ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างตาม พรบ. 2554  

5.ปฐมพยาบาล  

6.วิทยากรในสถานประกอบการ (Train The Trainer)  

หรือหลักสูตรอื่นๆที่หน่วยงานท่านต้องการ 


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

 2.คัมภีร์หัวหน้างาน  

3.หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิต  

4.ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างตาม พรบ. 2554  

5.ปฐมพยาบาล  

6.วิทยากรในสถานประกอบการ (Train The Trainer)  

หรือหลักสูตรอื่นๆที่หน่วยงานท่านต้องการ 

วิทยากร
ดูประวัติ

พงษ์ปณต คอนทอง (อ.ยอด)

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (วิทยากร)

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากร โดยใช้กิจกรรม ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้+

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, สัมมนาฟรี, วิทยากรฟรี
การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักตนเอง และการพัฒนาตนเองให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง
3800บาท
การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว คล่องตัว แม่นยำ และประหยัดต้นทุน เพื่อให้สามารถ แข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานคลังสินค้าจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานใหม่ ในทุกจุด ทุกพื้นที่ของคลังสินค้าเพื่อลดปัญ
MINDSET แห่งการบริหารคน...ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น
3900บาท
หลักสูตร MINDSET แห่งการบริหารคน จะทำให้คุณได้เข้าใจและเข้าถึงศาสตร์แห่งการอ่านคนให้ออกก่อนจะบริหารคนอย่างมีทิศทาง
สุดคุ้มสำหรับพี่น้องชาวอยุธยาและใกล้เคียง อบรม การประยุกต์ISO 9001:2015 ก้าวสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สุดคุ้มสำหรับพี่น้องชาวอยุธยาและใกล้เคียง ฟรีสัมมนา หลักการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 สถานที ห้อง Training room ศูนย์เทคโนโลยี่ไฮเทคอยุธยา (หลังธ. ไทยพาณิชย์) นิคมอุตสาหกรรม HI-TECH อยุธยา อยากรุ่ง มุ่งมานี่
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
3,900บาท
เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูป แบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก” พลาดไม่ได้! สำหรับผู้ประกอบการและ ผู้สนใจเรื่องธุรกิจทางด้านอาหารและเครื่องสำอาง
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skills)
3900บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิ์ผล เข้าใจการกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์
การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
3800บาท
  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่ง