registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 34 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 กันยายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 4 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

  • เจาะลึกถึงแก่นจิตวิทยาการบริหารงาน หลักการของความเป็นผู้นําและการโน้มน้าวจูงใจทีมงาน ให้บรรลุเป้าหมายในงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน

662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 25 กันยายน 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


หัวข้อสัมมนา

1. ภาวะผู้นํายุคการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่สําหรับหัวหน้างาน

    - ก้าวตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการบริหาร

    - วิสัยทัศน์ที่สำคัญสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

    - ความเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ แนวคิด และคุณลักษณะของพนักงานที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้

    - แนวคิดและหลักการบริหารสมัยใหม่ (Whole Brain Management)

2. คุณลักษณะของผู้นํา (Traits of Leaders) และศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้นํา

3. ปรับรูปแบบการบริหารงานของผู้นํา (Leadership Styles) ให้เหมาะกับคุณลักษณะของผู้ตาม

4. เทคนิคการควบคุมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

    - Controlling with Authority : การควบคุมการทำงานโดยอำนาจหน้าที่

    - Controlling without Authority : การควบคุมการทำงานโดยปัจจัยอื่นนอกเหนืออำนาจหน้าที่

5. การจัดการกับอารมณ์ (EQ) ในการบริหารงาน องค์ประกอบของ EQ ที่ใช้ในการบริหารงาน

6. แนวทางในการยกย่อง ชมเชย/ตําหนิที่เหมาะสม

7. จิตวิทยาการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

8. การสร้างการยอมรับและศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา

9. แบบทดสอบทางด้านจิตวิทยา เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

    - แบบทดสอบสไตล์การบริหาร

    - แบบทดสอบทางอารมณ์ (EQ)

    - แบบทดสอบการสร้างการยอมรับและศรัทธา ฯลฯ

10. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองให้ตรงเป้าหมาย

11. เทคนิคการเสริมสร้างทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีจิตสํานึกที่ดีต่อองค์กร และเกิดความผูกพันในงาน

12. การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อผลสําเร็จของงาน

13. จิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางาน

14. ศิลปะการพูดในการกระตุ้นการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของลูกน้อง

15. จิตวิทยาในการสื่อสารและการทํางานเป็นทีม เพื่อนําพาองค์กรสู่ความสําเร็จ โดยที่ทุกคนทํางานร่วมกัน อย่างมีความสุข

16. ศิลปะในการขจัดข้อขัดแย้งภายในทีมงาน และองค์กร

Sponsored
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า...

ดูรายละเอียด
เทคนิคนำเงินไปต่อเงินกับ Emily สร้างกำไรเฉลี่ย 263% ต่อปี ในตลาดหุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินและดัชนี

- เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนหรือหารายได้เสริมจากการเทรดตลาดต่างประเทศได้มีความรู้พื้นฐาน และเ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (ศาสตร์จิตใต้สำนึก NLP)

อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา และกรรมการโครงการ


สัตกร วงศ์สงคราม

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (ศาสตร์จิตใต้สำนึก NLP)

การบรรยายเชิงวิชาการ เชิงปฏิบัติการ Motivate (การสร้างรูปแบบจูงใจในการทำงาน)

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ

เขตปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,815.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:HROD
เบอร์โทรศัพท์ :0632036767

หากท่านต้องการสมัคร จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตวิทยา, หัวหน้างาน, การบริหาร, ภาวะผู้นํา, สร้างแรงจูงใจ, การสื่อสาร
Communication DISC
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองด่วนก่อนเต็ม
เทคนิคการสื่อสารแบบเบิร์ดๆ Bird Talk
5500บาท
การสื่อสารถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและเป็นสุข เคล็ดลับของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือ การเข้าใจถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้พูด
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพยุค 4.0
3,900บาท
เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการบริหารจัดการบริการให้เกิดคุณภาพมาตรฐานแบบใหม่ๆ อย่างเป็นเอกลักษณ์ของการให้บริการ,เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของการดำเนินงานระบบการบริการเชิงรุกแบบ 4.0 และสามารถออกแบบกิจกรรมการบริการให้ครบเต็มระบบ รวดเร็วและทันสมัย นำไปปฏิบัติ การป
หลักสูตร ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS) ในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
3900บาท
ข้อกำหนดข้อกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม SOC / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / Lead in Solder / CMR / WEEE และในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิ
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา สามารถสร้างคัมภีร์การแก้ปัญหาแบบพื้นฐานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดเวลาในการแก้ปัญหา
รอบรู้เรื่องพิกัดอัตราศุลกากร Update 2019
4500บาท
พิกัดอัตราศุลกากร เป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาล ในการควบคุมสินค้าที่นำเข้าและส่งออก หลักสูตรนี้
เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
3800บาท
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบว