ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่

จำนวนคนดู 163 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตรที่จะชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการที่จะบริหาร 60 นาที 24 ชั่วโมง 365 วัน ที่ทุกคนมีอยู่เท่าเทียมกัน ให้สามารถสร้างผลงานที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมศึกษาสาเหตุของการสูญเสียเวลา (Time Wasters) และการบริหารจัดการเวลาภายใต้รูปแบบการ ทำงานยุคใหม่ ตลอดจนเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน และการวางแผนการทำงานให้เหมาะสม กับลักษณะงาน เพื่อลดขั้นตอนสร้างระบบ และกระจายแบ่งงานอย่างเหมาะสม พร้อม Workshop เพื่อ การนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 26 กันยายน 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


หัวข้อสัมมนา

1. วิสัยทัศน์ (Vision) และความสำคัญของการวางแผนงานกับการบริหารเวลา

2. ความสำคัญของการใช้เวลาในการวางแผนการทำงานที่แตกต่างกัน

 - ผู้บริหาร

 - ผู้จัดการ

 - หัวหน้างาน

 - พนักงานระดับปฏิบัติการ

3. วิเคราะห์และขจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเวลา (Time Wasters)

4. หลักการเบื้องต้นและขั้นตอนการบริหารเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

5. เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของงานและเอกสาร

 - กฎ 80/20 ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน

 - แผนภูมิการจัดลำดับความสำคัญของงาน

 - การกำหนดความเร่งด่วนของงาน

6. เทคนิคการวางแผนงาน เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Action Plan)

 - แนวคิดในการวางแผนเพื่อสู่เป้าหมาย (ความสำเร็จ)

 - การวางแผนเกี่ยวข้องกับ “เวลา” และการบริหารเวลาอย่างไร?

 - การกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดำเนินงานของแผนงาน

 - องค์ประกอบของ “กระบวนการวางแผนงาน”

7. การตั้งเป้าหมายและการวางแผน Goal Setting & Planning

 - การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน

 - กรอบการทำแผนปฏิบัติงาน

 - แผนปฏิบัติงานที่แสดงกระบวนการทำงาน

 - ความเสี่ยงของแผนงานและการจัดการความเสี่ยง

8. เทคนิคการปรับเปลี่ยนนิสัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับการวางแผนงานและบริหารเวลา

9. Workshop / ภาคปฏิบัติ

Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการเวลา, ลดเวลา, time management, บริหารเวลา, วางแผนการทำงาน
เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการทวงถามหนี้ได้จริงในการทำงาน
Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3
1790บาท
วิทยากรหลายคนพยายามสร้างตัวเองเพื่อเป็นมืออาชีพ เริ่มได้ไม่นานก็ตกม้าตาย ไปไม่รอด !! บางคนสอนดีมาก มีความรู้เยี่ยม แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาอาชีพที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรัก สิ่งที่ชอบ และได้ช่วยผู้คนอีก
Warehousing in Practice  Module 2 : งานคลังสินค้า (ภาคปฏิบัติ)
5,885 - 6,313บาท
งานจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ จะเกี่ยวข้องกับความสำคัญของคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์ ประเภทของคลังสินค้า การดำเนินการในการจัดการแต่ละขั้นตอน ที่มีผลกระทบต่อขนาดและจำนวนของคลังสินค้า รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกแบบวางผังของคลังสินค้า
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับปัญหาแรงงานยุค 4.0
3900บาท
มีกรณีตัวอย่างเพิ่มเติม ในการบริหารกำลังแรงงานสายงานผลิต และสายงานขาย ในหลายมิติ เช่น กรณีใช้ Level Production Plan, Chase Plan หรือใช้งบประมาณ ปริมาณงาน กำไรส่วนเพิ่ม ในการบริหารอัตรากำลัง
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0
3900บาท
ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่าน
Coaching Skills for Manager
4000บาท
การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือการไม่ได้รับการสอนงานและการแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงาน ที่ดี ขาดหลักการสื่อสารที่เหมาะสมกับพนักงานในระหว่างก
หลักสูตร Professional Customer  Service
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประย
การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง : Risk Management
3800บาท
การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารองค์กรเพื่อมุ่งลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย และทำให้ระดับความเสี่ยง รวมถึงความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับที่อง