หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์เพื่อความประทับใจ

จำนวนคนดู 199 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์เพื่อความประทับใจ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์


  เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เสริมสร้างทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ในการสื่อสารทางการโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา


หัวข้อการอบรมสัมมนา


    1. วิเคราะห์ปัญหา เมื่อต้องสนทนาทางโทรศัพท์

    2. เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้โทรศัพท์ ให้เป็นประโยชน์

        การใช้ถ้อยคำในการสนทนา

        หลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนในการพูด การฟัง และการเจรจาโต้ตอบ

        ข้อความและน้ำเสียงที่ควรหลีกเลี่ยง

        จิตวิทยาในการฟังคำบ่น และ คำตำหนิจากลูกค้า

    3. มารยาทของพนักงานรับโทรศัพท์ และ ผู้ใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อ

        การทักทาย

        การเริ่มสนทนา

        การแนะนำตัวเอง และ ผู้อื่น

        การเลือกรับบางสาย

      4. ภาษาในการใช้โทรศัพท์ กรณีต่าง ๆ

        การตอบรับ

        การสอบถาม

        การจดบันทึกข้อความ

        การโอนสาย

        การฝากข้อความกับบุคคล

      5. ภาษาที่ต้องใช้ กรณีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการสนทนา

        ลูกค้าคอยนาน

        ลูกค้าตำหนิ

        ลูกค้ามีอารมณ์โกรธ

     6. มารยาทอื่น ๆ ในการให้การบริการทางโทรศัพท์

        การให้คำแนะนำ

        การกล่าวคำขอโทษ

        การขอความช่วยเหลือ

        การปฏิเสธ

        การจบบทสนทนา


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,การให้บริหารทางโทรศัพท์, อบรมสัมมนา,เทนนิคในการใช้และให้บริการทางโทรศัพท์, อบรมสัมมนา,มารยาทในการให้บริการทางโทรศัพท์, เทคนิคแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสนทนาทางโทรศัพท์, อบรม,สัมมนา,หลักสูตรมารยาทของพนักงานรับโทรศัพท์, หลักสูตรการให้บริการและมารยาทการบ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)