หลักสูตร MS Excel สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง (2 วัน)

รหัสหลักสูตร: 60504

จำนวนคนดู 567 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร MS Excel สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง (อบรม 2 วัน)

MS EXCEL for Beginer to Intermediate Level


- ปูพื้นฐาน และเทคนิคการใช้ฟังก์ชัน Excel อย่างเป็นระบบ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

- เตรียมพร้อม เพื่อต่อยอดการใช้งาน Excel ขั้นสูงต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร(อบรม 2 วัน)

-การใช้คำสั่งลัดด้วยคีย์บอร์ด (Keyboard Shortcut) ที่สำคัญและใช้เป็นประจำ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

-การใช้งานแถบเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็ว รวมถึงการใช้งานแถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar)

-หลักการอ้างอิงเซลล์ หรือใส่เครื่องหมาย $ ให้กับสูตร (Cell Reference)

-การใช้งาน Name Manager การตั้งชื่อเซลล์ และช่วงเซลล์ รวมถึงการใช้ Formula Name

-การจัดการรูปแบบ หรือแก้ไขข้อมูลที่เป็นข้อความหรือตัวหนังสือ (Text Formatting & Text Formulas)

-การใช้ Conditional Formatting และ Custom Formatting เพื่อให้แสดงผลตามรูปแบบเงื่อนไขที่กำหนด

-การตัดแยกคำออกจากข้อความโดยใช้คำสั่ง Text to Columns

-เรียนรู้ฟังก์ชั่นที่สำคัญเกี่ยวกับวันที่/เวลา

-การใช้ Data Validation เพื่อควบคุมการป้อนข้อมูลให้ถูกต้องตามประเภทที่กำหนด

-การใช้เครื่องมือ Table สุดมหัศจรรย์

-เรียนรู้เรื่องการทำงานของการ Sort/Filter ข้อมูล

-เทคนิคการเขียนสูตรที่ซับซ้อนได้แบบง่ายๆ

-เรียนรู้ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่สำคัญเช่น SMALL, LARGE, CHOOSE, IF, VLOOKUP, MATCH, INDEX, COUNTIF, SUMIFS, etc

-การแก้ปัญหาการคำนวณสูตรที่ผิดพลาด (IFERROR)

-การป้องกันไฟล์งาน มิให้ผู้อื่นแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ไม่ต้องการ และการซ่อนเอกสารเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมองเห็นข้อมูลที่เป็นความลับ

-การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างด้วย Pivot Table และ Pivot Chart อย่างง่าย


Sponsored
หลักสูตร การบริหารจัดการ Spare Part ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ ประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณา คือ สินค้าคงคลัง (Inven...

ดูรายละเอียด
การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies)

     เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)     เพื่อเพิ่มทักษะ ม...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, MS Excel