เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน และการวิเคราะห์ค่าตอบแทน (ภาคปฏิบัติ)

รหัสหลักสูตร: 60545

จำนวนคนดู 821 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและการวิเคราะห์ค่าตอบแทน(ภาคปฏิบัติ)” จะเป็นหลักสูตร

ที่มีการ Update และต่อยอดมาจากหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง”

เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อถึงเวลาที่บริษัทจำเป็นจะต้องมีการ Update โครงสร้างเงินเดือน เช่น ตลาดแข่งขัน

มีการปรับเพิ่มเงิน เดือนในตำแหน่งต่างๆ หรือมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาในอัตราที่สูงมากเหมือนเมื่อปี 2555

หลักสูตรนี้จึงจะเน้นการทำ Workshop เป็นหลักพร้อมกับฝึกทักษะการวิเคราะห์ โครงสร้างเงินเดือนใน

รูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งระบบค่าตอบแทนแบบเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นข้อดี-ข้อเสียทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้เกิดแนวคิด

ไปปรับใช้ได้จริงในองค์กรของตนเองต่อไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 16 ตุลาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

วันที่ : 17 ตุลาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,523 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 10,593 บาท ( รวม VAT )


หัวข้อสัมมนา

วันที่ 1 เวลา 9.00-16.00 น.

1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการทำโครงสร้างเงินเดือน

2. Workshop : ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนเดิมก่อน Update

3. การหาค่าต่างๆในกระบอกเงินเดือนแต่ละกระบอก

4. วิธีการวิเคราะห์ปัญหาในโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทเรา

5. How to update การปรับโครงสร้างเงินเดือนให้แข่งกับตลาดได้

6. วิธีวิเคราะห์ผลกระทบของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

7. เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกโครงสร้างเงินเดือนที่ Update แล้วให้เหมาะกับนโยบาย

ของบริษัท

8. วิทยากรให้ความเห็นและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนที่ผู้เข้าอบรมออกแบบ

9. ถาม-ตอบ

วันที่ 2 เวลา 9.00-16.00 น.

1. Workshop : ฝึกการทำงานทางเลือกในการกำหนดอัตราเริ่มต้นตามคุณวุฒิ เมื่อได้รับผลกระทบจาก

การปรับค่าจ้างในตลาด

2. Workshop : ฝึกการวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับค่าจ้างในตลาดและการกำหนดอัตราเริ่มต้นตามคุณวุฒิใหม่

3. การวิเคราะห์ปัญหาของการกำหนดอัตราเริ่มต้นที่ไม่เท่ากันในคุณวุฒิเดียวกัน และวิธีแก้ปัญหา

4. เทคนิคการแก้ปัญหาพนักงานที่เรียนจบคุณวุฒิสูงขึ้นแล้วขอปรับเงินเดือน

5. เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างค่าตอบแทน ระหว่างบริษัทเราและคู่แข่งเพื่อหาแนวทางการปรับ

โครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ให้แข่งขันได้

6. การนำเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

7. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการขอเงินเดือนจากผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ทำงาน

8. เทคนิคการกำหนดเงินเดือนของผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ทำงานให้สัมพันธ์กับโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

9. เทคนิคการวิเคราะห์เงินเดือนของ Talent และวิธีการทำแผนปรับเงินเดือนให้กับ Talent ให้สอดคล้องกับ

Career Path และแผนการพัฒนาเพื่อจูงใจและรักษา Talent เอาไว้

10. ข้อพึงระวังในการปรับค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

11. เครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจให้คนทุ่มเทในการทำงานมีอะไรบ้าง

12. ถาม-ตอบ

Sponsored
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม

      การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากข...

ดูรายละเอียด
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

    ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์ก...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ค่าจ้าง, โครงสร้างเงินเดือน, ค่าตอบแทน, Workshop, pay roll