“เคล็ดลับการลงทุนเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในยุค Disruptive”

จำนวนคนดู 473 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“เคล็ดลับการลงทุนเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในยุค Disruptive”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในยุค Disruptive และการ

   ปรับตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อ Lifestyle ของกลุมผู้บริโภคแนวใหม่

2) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้ยั่งยืนตามกระแสการเปลี่ยนแปลง

    ของโลกและ Lifestyle ของประชากรโลก

3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง รูปแบบ และเคล็ดลับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในยุค Disruptive สำหรับผู้ที่สนใจ

    ขยายการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในอนาคต

4) เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบโจทย์

    ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
“เคล็ดลับการลงทุนเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในยุค Disruptive”

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคารซีพี ออลล์ อคาเดมี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ

โดยได้รับเกียรติจาก

คุณสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้บริหารมืออาชีพและกูรูด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็น “ทิศทางและแนวทางการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในยุค Disruptive”

พร้อมเคล็ดลับการลงทุนด้านอสังหาฯแบบเพิ่มมูลค่าและผลกำไรสำหรับมือใหม่ด้านอสังหาฯ ผ่านเวทีเสวนาแชร์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้บริหารด้านอสังหาฯจากองค์กรชั้นนำของประเทศ อาทิ

•คุณธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

•คุณธีระวิทย์ ลิ้มทองสกุล กรรมการผู้จัดการ Nexus Real Estate Advisory Co.,Ltd.

•คุณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ภายใต้หัวข้อ “เคล็ดลับการลงทุนเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในยุค Disruptive”

ประเด็นสำคัญช่วงเสวนา

•แนวโน้มและทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ในยุค Disruptive (ในประเทศไทย)

•เคล็ดลับในการวางแผนการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

•ลงทุนด้านอสังหาฯ ในยุค Disruptive อย่างไรให้คุ้มค้ากับการลงทุนมากที่สุด

•การปรับตัวของธุรกิจอสังหาฯ ต่อ Lifestyle ของกลุ่มผู้บริโภคแนวใหม่ในยุค Disruptive

•ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อต้องการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลทรัพย์สินหรือเก็งกำไร

•การพัฒนาคนในสายอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

Sponsored
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์

เดือนแห่งการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ ครั้งแรก...ของ Export Clinic Online!ท่องโลกการค้...

ดูรายละเอียด
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การลงทุนอสังหาริมทรัพย์, ลงทุอสังหาริมทรัพย์ยุค Disruptive, อสังหาริมทรัพย์, ลงทุนอสังหาเพิ่มมูลค่า, อสังหาฯกับการลงทุน, ลงทุนอสังหาฯเพื่อเก็งกำไร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)