หลักสูตร เจาะลึกพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก (Customs Tariff Classification)

รหัสหลักสูตร: 67420

จำนวนคนดู 511 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เจาะลึกพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก (Customs Tariff Classification)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

พิกัดศุลกากรมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพิกัดศุลกากรต้องใช้ตั้งแต่การวางแผนการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า เช่น การตรวจสอบของต้องห้ามและของต้องจำกัด การตรวจสอบอัตราอากร การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร และการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า (FTAs หรือ WTO) เป็นต้น

             ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากรตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย เพื่อการวางแผนและควบคุมการผ่านพิธีการศุลกากร และชำระภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการประหยัดภาษีศุลกากร


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (ภาค 1 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530)

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการจัดประเภทพิกัดของกรมศุลกากร และแนวคิดในการจัดการกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. พิกัดศุลกากร (HS Code, AHTN Code) และโครงสร้างของพิกัดศุลกากร

2. ข้อเท็จจริงของสินค้า (รายละเอียด คุณลักษณะ คุณสมบัติของสินค้าที่จำเป็นในการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากร)

3. ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร

4. หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร และแนวทางวินิจฉัยของกรมศุลกากร

5. กรณีศึกษา (Case Study)

6. Q & A

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
     เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีศุลกากร การนำเข้าหรือการส่งออกสินค้า
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เจาะลึกพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก (Customs Tariff Classification)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พิกัดศุลกากร, HS Code, AHTN Code, ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร, แนวทางวินิจฉัยของกรมศุลกากร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล