ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การเสริมสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ สู่ความสำเร็จในการทำงาน

จำนวนคนดู 236 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การเสริมสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ สู่ความสำเร็จในการทำงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพของบุคลากรในองค์กรที่มีความเหมาะสมและน่าประทับใจ เป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญในการพัฒนา เพราะบุคลากรเหล่านี้เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กรที่ต้องติดต่อเผชิญหน้ากับลูกค้าหรือคู่ค้า ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถวางตัวได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีทักษะการสื่อสารที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับอีกฝ่ายได้ ก็จะเกิดเป็นโอกาสที่ทำให้องค์กรมีความโดดเด่น สามารถดึงดูดลูกค้าหรือคู่ค้าได้

หลักสูตรอบรมนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อนในการสื่อสารและบุคลิกภาพของตนเอง และได้เรียนรู้การพัฒนาการวางตัวให้มีความมั่นใจและเหมาะสม เมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือคู่ค้าเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ เกิดความได้เปรียบในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจถึงความสำเร็จที่มาจากการมีทัศนคติที่ดีและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวทางการใช้บุคลิกภาพในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจ

- เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ที่พบเจอหรือพูดคุยด้วย

Sponsored
สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!!

กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พ.ค. 2562   โดยมีสาระสำคัญดังนี้การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถถอนความยินยอมได้ รวมถึงมี...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Personality, Communications, การสื่อสาร, การเจรจา, บุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร
เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
4922บาท
หลักสูตรนี้เหมาะกับคนทำงานทุกคนที่ต้องมีการสื่อสาร ประสานงานกันทั้งในและนอกองค์กร
การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผล...และใช้ได้จริง
3800บาท
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Strategic for Production Management)
3900บาท
สร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิตเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีรูปแบบเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
3500บาท
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไรให้ไดทั้งสำเนียงและความซับซ้อน
3900บาท
ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากสื่อต่างๆ ของเจ้าของภาษา และการฝึกนำมาใช้ในห้อง จนเกิดความคล่อง และเพิ่มความกล้า ในการสื่อสารกับต่างชาติ
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับปัญหาแรงงานยุค 4.0
3900บาท
มีกรณีตัวอย่างเพิ่มเติม ในการบริหารกำลังแรงงานสายงานผลิต และสายงานขาย ในหลายมิติ เช่น กรณีใช้ Level Production Plan, Chase Plan หรือใช้งบประมาณ ปริมาณงาน กำไรส่วนเพิ่ม ในการบริหารอัตรากำลัง
การควบคุมการผลิต และการวางแผน
3900บาท
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทันที ฟรีอาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมชา กาแฟ
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,300บาท
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหาให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ