หลักสูตร สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom

รหัสหลักสูตร: 67418

จำนวนคนดู 545 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom
รอบที่

1

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

          ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงมากขึ้น การใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา และการ ตลาดจึงไม่เพียงพออีกต่อไป องค์กรควรต้องเสริมการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ด้านการ บริการอย่างมืออาชีพที่โดนใจลูกค้า มีมาตรฐานและเกินความคาดหวังเพื่อรักษาฐาน ลูกค้าให้เกิดความผูกพันและมั่นใจที่จะใช้บริการกับองค์กรตลอดไป

        ดังนั้นบุคลากรทุกคนในองค์กรจึงควรมีแนวความคิดด้านการ บริการด้วยใจ โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (ทั้งนี้หมายถึงลูกค้าภายใน และภายนอก) เพื่อที่จะช่วย ผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร และกลายเป็นองค์การแห่งการบริการ เพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดกรอบประสบการณ์ที่ดี (branded customer experience) อันจะ ส่งผลดีกับองค์กรต่อไป โดยหลักสูตรนี้จะมาร่วมกันถอดบทเรียนจากแนวคิด Omotenashi ของชาวญี่ปุ่นซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นอันดับ 1 ในด้านการ ให้บริการ


วัตถุประสงค์

•เห็นความสำคัญของการบริการด้วยใจ โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

•ทราบถึงแนวคิดในการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

•สามารถวิเคราะห์ลูกค้า พร้อมทั้งบริหารความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

•นำหลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้าได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
•Omotenashi แนวคิดการให้บริการแบบญี่ปุ่น Customer Behavior (รู้จัก รู้ใจลูกค้า)

•Work Shop “การรู้จักลูกค้าประเภทต่างๆ”

•ผลลัพธ์ VS. ความสัมพันธ์

•Customer Need (หาความต้องการที่แท้จริงของ ลูกค้า)

•Workshop “Customer Need”

•Customer Care (ใส่ใจ สนใจ ลูกค้าเสมอ)

•กรณีศึกษา “ความใส่ใจระดับ 5 ดาว”

•การสร้างความผูกพันกับลูกค้า( Customer Engagement)

•Workshop “เราจะสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ อย่างไร”

•Customer Delights (ความคาดหวังของลูกค้า)

• VDO “Customer Delights”

•Workshop “เราจะสร้างการบริการที่เหนือความ คาดหวังได้อย่างไร”

วิทยากร

ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

อบรมสำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรด้านการขาย การบริการ และการบริหารทีม

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Omotenashi, Customer Need, Customer Care, Customer Engagement, Customer Delights, ผลลัพธ์ VS. ความสัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต