LOGISTICS MANAGEMENT AND WAREHOUSE OPERATION IN THE MODERN BUSINESS CONTEXT

จำนวนคนดู 355 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
LOGISTICS MANAGEMENT AND WAREHOUSE OPERATION  IN THE MODERN BUSINESS CONTEXT
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจปัญหาคลังสินค้าและลอจิสติกส์อย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับกระบวนการธุรกิจอื่นๆขององค์กรในมุมมองโซ่คุณค่า (Value Chain)

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและแนวทางดำเนินงานขององค์กรชั้นนำ(กรณีศึกษาตัวอย่าง) ที่มีการบริหารจัดการคลังสินค้าและกระบวนการลอจิสติกส์ที่ดี

3.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการสมัยใหม่ของการบริหารจัดการคลังสินค้าและลอจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ผู้รับอบรมได้ทราบแนวคิด หลักการและเทคนิคแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานและการจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคลังสินค้าและในงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา
การวิเคราะห์ปัญหาในงานปฏิบัติการคลังสินค้าและลอจิสติกส์

ความสำคัญของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าสำหรับองค์กรธุรกิจ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกระบวนการธุรกิจต่างๆขององค์กร

ทำไมนักบริหารสมัยใหม่ ต้องมองรอบทิศด้วยการคิดแบบลอจิสติกส์?

เข้าใจปัญหาต่างๆในงานปฏิบัติการคลังสินค้าและลอจิสติกส์ด้วยมุมมองเชิงระบบ

oทำไมสินค้าที่จัดเก็บจึงล้นคลัง (คลังบวม)

oความเสียหายของสินค้าที่จัดเก็บมีสาเหตุจากอะไร?

oสินค้าสูญหายเกิดขึ้นได้อย่างไร?

oสินค้าที่จัดเก็บกับข้อมูลที่บันทึกคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน เกิดขึ้นได้อย่างไร?

oส่งสินค้าผิด ไม่ครบ ล่าช้า ฯลฯ

เกมส์และกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาฯ

กระบวนทัศน์คลังสินค้าและลอจิสติกส์แบบ 4.0

กรณีตัวอย่างองค์กรที่มีการบริหารจัดการคลังสินค้าและลอจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ (เรียนรู้ผ่านแนวคิดและวิธีปฏิบัติจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ)

“คลังสินค้าที่ว่างเปล่า” แนวโน้ม กระแสและเป้าหมายทางธุรกิจสำหรับยุคดิจิทัล

Just In Time ปรัชญาการจัดการงานคลังและลอจิสติกส์สมัยใหม่

การออกแบบระบบคลังสินค้าและลอจิสติกส์แบบใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)

เกมส์และกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้จุดประกายการสร้างระบบคลังสินค้าแห่งอนาคต

แนวคิด หลักการ และเทคนิคเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานคลังสินค้าและลอจิสติกส์

แนวคิดและแบบแผนการจัดระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ Inbound Logistics

แนวคิดและแบบแผนการจัดระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับสินค้า

แนวคิดและแบบแผนการจัดระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดเก็บสินค้า

แนวคิดและแบบแผนการจัดระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหยิบสินค้า

แนวคิดและแบบแผนการจัดระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดส่งและ Outbound Logistics

แนวคิดและแบบแผนการจัดระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ Cross Docking

การจัดการความปลอดภัยภายในคลังสินค้า

แนวคิดและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคลังสินค้าในแบบ 4.0 (การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน)

การออกแบบกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อการติดตาม ประเมิน และแก้ไขปรับปรุง

แนะนำการใช้ประโยชน์จากแนวคิดแบบลีนและเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

สรุปการเรียนรู้ การนำไปประยุกต์และตอบข้อซักถาม


Sponsored
Start Up สำหรับมือใหม่ที่ต้องการหาช่องทางเรียนรู้ด้านการเทรด ทำกำไรออนไลน์ แค่ปลายนิ้ว

- เพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจลงทุน แต่ยังไม่มีความรู้ได้เข้าใจและเปิดวิสัยทัศน์ด้านการลงท...

ดูรายละเอียด
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการจัดระบบและการบริหารงานปฏิบัติการคลังสินค้, LOGISTICS MANAGEMENT, WAREHOUSE, และลอจิสติกส์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานคลังสินค้

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)