เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

อบรมหลักสูตร Training Roadmap & IDP Based on Competency

รหัสหลักสูตร: 66168

จำนวนคนดู 1102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
อบรมหลักสูตร Training Roadmap & IDP Based on Competency
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

                   

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีหลักการ แนวคิดการจัดทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency อย่างมีระบบ

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะ ลงมือปฏิบัติการบริหารจัดการ Training Roadmap & IDP Based on Competency ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

ภาคเช้า Training Road Map

   1. ความสำคัญของ Training Road Map และทำเพื่ออะไร

   2. องค์ประกอบ รูปแบบของ Training Road Map

   3. ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map

   4. วงจรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลกร และการวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            - การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม

            - การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา

            - การกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง

            - การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา

            - กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในงาน

            - กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนางาน

            - กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ

            - การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)

            - การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)

            - การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา

   5. WORKSHOP : การเชื่อมโยง Training Road Map กับระบบการบริหารบุคลากร

ภาคบ่าย IDP Based on Competency

    1. ความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency และการเชื่อมโยง

            - Core Competency (CC)

            - Functional Competency (FC)

            - Supervisory Competency (SC)

            - Managerial Competency (MC)

   2. การกำหนด Core Functional และ Managerial Competency

   3. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของ Competency โดยแบ่งเป็นหลักสูตรด้าน CC Course, FC Courses และ MC Courses และให้เนื้อหาอยู่ในขอบเขตของ JD

   4. WORKSHOP : ฝึกการเขียน Competency Based Training Roadmap พร้อมนําเสนอ

            - การวางผัง TRM ของแต่ละตำแหน่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

            - ระยะเวลาของตำแหน่งงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

            - การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan) โดยใช้ Competency

            - การประเมินและติดตามผล IDP รวมถึง Feedback

   5. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อต้องนำ Competency ไปใช้ในการพัฒนาบุคลลากร

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

            - การบรรยาย     

            - กิจกรรม และเกม       

            - การแสดงออก

            - กลุ่มสัมพันธ์   

            - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร Training Roadmap & IDP Based on Competency
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Training Roadmap, IDP Based on Competency, อบรม Training Roadmap & IDP Based on Competency, อบรม Training Roadmap, อบรม IDP Based on Competency, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด