Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 68

จำนวนคนดู 696 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 68
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การที่คนอื่นไม่ฟังเรา หรือไม่อยากคุยกับเรา แก้ไขได้โดย ”ทักษะการฟังที่ดี” ของเราเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ:

ความสุข ที่ได้จาก

  • การที่เราเข้าใจเขาจริงๆ (trust) 
  • ความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง เพราะเราให้เกียรติเขา (respect) 
  • การที่เขาอยากฟัง เวลาเราพูด (credibility) 

ความสำเร็จ ที่ได้จาก

  • การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (trust) 
  • การทำงานเป็นทึมที่เข้มแข็ง (respect) 
  • ไอเดียใหม่ๆ ที่มีประโยชน์จริงๆ (credibility) 

Sponsored
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ สำหรับการออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งในสภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การฟัง, การสื่อสาร, ภาวะผู้นำ, ความสุข, ความสำเร็จ, Positive Feedback