เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

รหัสหลักสูตร: 61134

จำนวนคนดู 713 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม

9.00-10.30• กิจกรรมละลายพฤติกรรม

• กิจกรรมปลุก “ไฟในตนเอง” (The Power of Confidence)

• กลยุทธ์การค้าหาศักยภาพสูงสุดภายในแบบเฉบับตนเอง

• เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)

• แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

• ประเภทของการเจรจาต่อรองที่น่าสนใจและวิธีการเลือกที่จะนำไปใช้

• องค์ประกอบในการเจรจาต่อรอง

10.30-10.45พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00• กิจกรรม ฝึกจิต คิดเปลี่ยน

Working Step

• การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรอง

นิสัย (Nature)

อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)

สถานภาพ (Status) และบทบาท (Roles)

• แนวทางเจรจา ภาษา Game Theory

หลักการทั่วไปพึงนำไปใช้

ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ

• เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.30

• กิจกรรม “เจรจาค้นหาความต้องการ” 

• ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

• กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา

มีวิสัยทัศน์ (Vision)

มีความสามารถ (People Skill)

คิดเป็น (Know how to think)

มีความรู้ (Educated)

ทันสมัย (Modern)

สร้างสรรค์ (Constructive)

การรับรู้ (Perception)

• จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5 นาที

• ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา

ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ

การสะสม แสวงหาข้อมูล

กำหนดวัตถุประสงค์

กำหนดกลยุทธ์

กำหนดบทบาทหน้าที่

• กิจกรรม สมรภูมิการแก้ปัญหาเพื่อการเจรจา

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00• Listening & Speaking Technique

• เทคนิคการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ

• การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น

• เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด

• การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ

• การทำข้อตกลง

• สรุปเนื้อหาโดยรวม


Sponsored
สัมมนา Online : เทคนิค 3 จ. (จ้าง จูงใจ จัดการ) กับพนักงานในสถานการณ์โควิด

หลักการและเหตุผล โควิด-19 เป็นโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก เนื่องจ...

ดูรายละเอียด
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

    ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์ก...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: negotiation, เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ, การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์, negotiation skills, สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์, สัมมนาเจรจาต่อรองให้เป็น