อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารและจัดการลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Time Management)

รหัสหลักสูตร: 66046

จำนวนคนดู 3292 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารและจัดการลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Time Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     ใน 1 วันมี 24 ชม.เท่ากันทุกคน แต่ความเป็นจริงแล้ว ความสำเร็จของแต่ละคนนั้นไม่มีใครที่เหมือนกันเลย นั้นหมายความว่า การบริหารจัดการเวลาของคนเรานั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แนวทางและขั้นตอนหรือวิธีการในการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุ ประสงค์นั้นๆ ซึ่งเป็นกระบวนการของการวางแผนงานล่วงหน้าว่าจะทำอะไร จะทำเมื่อใด จะทำอย่างไร และใครจะเป็นผู้ทำ การวางแผนและลำดับความสำคัญของงานนั้น มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ทุกระดับ และไม่ได้หมายความว่าการจัดเวลาเพื่องานเท่านั้น แต่หมายถึงการจัดลำดับเวลาให้กับชีวิต เพราะองค์ประกอบของชีวิตมีหลายประการ เช่น การทำงาน ความสุขส่วนตัว ครอบครัว และสังคม การวางแผนและลำดับความสำคัญของงานที่ดีจะช่วยป้องกันความเสี่ยงภัยและยัง สามารถขจัดความสิ้นเปลืองต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอีกด้วย

     หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้เทคนิค บอกเล่าปัญหา เพื่อหาทางออกร่วมกัน ใช้กลยุทธ์พิเสษเพื่อบริหารจัดการเวลา ให้มีมูลค่าสูงสุด


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น ให้เกิดประสิทธิภาพของงานแบบสูงสุดหัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

 1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมสานความสัมพันธ์
 2. ลักษณะและความสำคัญของเวลา
 3. เมื่อมนุษย์ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานกับAI แต่คือคู่แข่ง
 4. ทัศนคติในเชิงบวกต่อการจัดลำดับความสำคัญของเวลา
 5. ความเร่งด่วน Vs. ความสำคัญ
 6. กับดักแห่งความเร่งด่วน
 7. ความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญ
 8. เทคนิคการจัดความสำคัญในชีวิตและการทำงาน
 9. Talking and Sharing Case
 10. Workshop
 11. การบริหารชีวิตกับงาน (เป้าหมาย -> แผนงาน -> การปฏิบัติ)
 12.  การสร้างรายงาน Daily ,Weekly, Monthly Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
 13.  การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
 14. การวางแผนงานตามลำดับความสำคัญ
 15. การวิเคราะห์คุณค่าของงานก่อนวางแผน
 16. พลังแห่งการวางเป้าหมายแห่งชีวิต
 17. เทคนิคการบริหารจัดการเวลา
 18. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค์ต่อการบริหารเวลา
 19. เครื่องมือในการบริหารเวลา
 20. ทักษะการปฏิเสธ
 21. Talking and Sharing Case
 22. สรุปเนื้อหาโดยรวม
 23. Q&A

หลักสูตรอบรมพิเศษ

   การอบรมรูปแบบ Learning and Sharing ผู้เข้าอบรมจะเข้าถึงทุกหัวข้อ และความสนุก โดยการเล่าเรื่องที่สนุกสนานจากประสบการณ์จริงของวิทยากร มีช่วงเพิ่มกลยุทธ์ให้ผู้อบรมได้นำกลับไปใช้จริงได้ทุกหัวข้อ สามารถแสดง เล่าเรื่อง เล่นเกมส์ ทำกิจกรรม แต่ได้ความรู้ สามารถนำกลับไปใช้ได้จริง

          - Learn and Share 50 %

          - Workshop 30%

          - Game 20%วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารเวลาเพื่อความก้าวหน้าของชีวิต

- ผู้ที่ต้องการฝึกการวางแผนการดำเนินงานและใช้ชวิตส่วนตัวแบบมีแบบแผน

- ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลาอันสั้น

- เสริมสร้างกำลังใจในการทำงานองค์กร


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารและจัดการลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Time Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการบริหารและจัดการลำดับความสำคัญของงาน, จัดการลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ, อบรม เทคนิคการบริหารและจัดการลำดับความสำคัญของงาน, อบรมออนไลน์, อบรม Time Management, อบรม ออนไลน์ จัดการลำดับความสำคัญของงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด