FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition (การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ)

จำนวนคนดู 675 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition (การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 8 กรกฎาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 4 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน FMEA จากเดิมเป็น AIAG-VDA FMEA 1st edition เกิดปัญหาหรือผลกระทบล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือ ต่อผู้ใช้รถ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ซึ่งพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับชิ้นงานนั้น ควรที่จะเข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้อย่างถ่องแท้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการวิเคราะห์ตามหลักการของ FMEA AIAG-VDA 1st edition new version ทั้ง PFMEA และ DFMEA

โดยเนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการผลิต และหาวิธีการป้องกันความล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการของ FMEA AIAG-VDA 1st edition

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหัวข้อหลักที่เปลี่ยนจาก version เดิม เป็น version ใหม่

3.3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจประเภทของ FMEA ทั้ง PFMEA และ DFMEA

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ 6 ขั้นตอน(Step) ในการจัดทำ FMEA AIAG-VDA 1st edition

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการจัดลำดับความเสี่ยง SOD (SOD Ranking chart)

6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการกำหนด Action priority (AP)

7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดลูกค้ากับการประเมิน FMEA new version

8.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องตาม FMEA new version


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและการสัมมนา

•ความเป็นมาของการจัดทำ FMEA ฉบับใหม่

•ประเภทของ FMEA

oDFMEA

oPFMEA

•ประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงใน FMEA ฉบับใหม่

•ขั้นตอน และวิธีการจัดทำ FMEA ฉบับใหม่ (6 ขั้นตอน)

oStep # 1 : Scope Definition

oStep # 2 : Structure analysis

oStep #3 : Function Analysis

oStep #4 Failure analysis

oStep #5 Risk analysis

oStep #6 Optimization

•การจัดลำดับความเสี่ยง SOD (SOD Ranking chart)

oการประเมินความรุนแรง (Severity)

oการประเมินโอกาสเกิด (Occurrence)

oการประเมินความสามารถในการตรวจจับ (Detection)

•วิธีการกำหนด Action priority (AP)

•การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดลูกค้ากับการประเมิน FMEA new version

•ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องตาม FMEA new version

•กิจกรรมกลุ่มการจัดทำ PFMEA

วิทยากร

ชัยมงคล ศิลธร

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 , IATF 16949 และระบบคุณภาพอื่น ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน หัวหน้างาน ;วิศวกร ผู้จัดการ ผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,500.00 บาท ค่าสัมมนา 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

ราคานี้รวม เอกสารอบรม ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม 2 เบรดแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330

หากท่านต้องการสมัคร FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition (การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: FMEA New Version

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด