ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกสำหรับงาน HR

จำนวนคนดู 78 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกสำหรับงาน HR
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

1. เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. เพื่อเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตนเอง

3. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อสามารถทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ

5. เพื่อสามารถจัดการและบริหารคนได้ตรงตามเป้าหมายองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
5 M : ทรัพยากรสำคัญที่ต้องบริหารจัดการ

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

กระบวนการทำงานและบทบาทหน้าที่เชิงรุกของ HR ยุคใหม่

เทคนิคการปรับและบริหารค่าจ้างในกรณีต่างๆ

นโยบายที่สำคัญในการบริหารโครงสร้างมาตรฐานตำแหน่งงานและการบริหารค่าจ้างเงินเดือน

การบริหารผลงานและแนวคิดการวัดผลงาน

การกำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ

กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดร้ายแรง

ความท้าทายที่รอ HR อยู่


Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับงาน HR
การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน ด้วย PDCA และ 8Ds
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบทั้งหลักการ PDCS, 8Ds report, Fish bone diagram และ Why why analysis ได้อย่างเห็นผลแน่นอน
ฟรี!อบรบสัมมนาสำหรับชาวสมุทรปราการเรื่องการจัดการ ISO14001:2015 & ISO45001:2018 เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับ คนสมุทรปราการ เวลโกร์ ฉะเชิงเทรา บางประกง บางนา กับ ISO14001:2015&ISO45001:2018 โดย อ.ณัฐ ในหัวข้อ “ยกระดับคุณภาพชีวิตในที่ทำงานด้วยระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ISO14001 & ISO45001”
Professional Internal Auditor for IATF 16949:2016
6000บาท
Professional Internal Auditor for IATF 16949:2016 !!! QP จัดให้ตามคำเรียกร้อง อยากเป็นผู้ตรวจประเมินภายในแบบมืออาชีพ รีบมาเรียนกับเราซิคะ
สุดยอดนักบัญชี “เก่งและดี”
3900บาท
เพื่อให้ “นักบัญชี” สามารถจัดทำบัญชี รายงานทางบัญชี ตลอดจนข้อมูลทางบัญชีที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลทางบัญชีที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
Organization Transformation with Agile
20000บาท
เนื้อหาเพื่อการปรับองค์กรให้เป็น Agile ที่มีความเร็ว ความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัว ซึ่งต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมทุกๆด้าน ทั้งโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรม วิธีการทำงานและการบริหาร ทักษะคน
คัมภีร์หัวหน้างาน / หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิต /พัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
1200บาท
เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้บริหารและผู้สนใจ เนื้อหาหลักสูตรทันสมัย นำไปยุกต์ใช้งานได้จริง
หลักสูตรอบรม 10 สุดยอดเครื่องมือ....สู่ความเป็นเลิศ
3,900บาท
หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองแนวทางการทำงานของพนักงาน ด้วยการพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้เครื่องมือง่าย ๆ แต่ได้ผล และเป็นที่น่าพึงพอใจสูงสุด
การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน
3800บาท
1 มีความเข้าใจและสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความสำเร็จโดยรวม 2 มีทักษะในการวางแผนเพื่อการทำงานที่มุ่งสุ่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.สามารถนำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (KPI) ที่ตั้งไว้