ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

“การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

จำนวนคนดู 97 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 29 สิงหาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2563

เวลา 08:30 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 192 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 28 พฤศจิกายน 2563 - 29 พฤศจิกายน 2563

เวลา 08:30 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 283 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
- การใช้คำ สำนวน วลี

- การใช้ภาษากับความเข้าใจของคน

- การเรียบเรียงเนื้อความจากการฟัง สู่ การเขียน

- การเขียนสรุปความให้ชัดเจน

- การเขียนย่อความให้ครบถ้วน

- การเขียนขยายความ


Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคลปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุคคลความรู้พื้นฐาน หุ้น / กองทุนรวม

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ (อาจารย์)

การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ (การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, วิทยากร)

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่สนใจ

จำนวน 30 คน


สถานที่จัดงาน

อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

เขตดุสิต | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,000.00 บาท 3000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อผู้ติดต่อ:พงส์ปภาพ
เบอร์โทรศัพท์ :0625195639

หากท่านต้องการสมัคร “การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมนา, ประสิทธิภาพ, การเขียน, ทำงาน
Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคต
การบริหารการขาย : Sales Management
8700บาท
การบริหารการขาย sales management คือ หลักสูตรอบรมการบริหารการขายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้บริหารทีมขายทั้งมือใหม่และมืออาชีพเพื่อภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย ในการวางแผนการบริหารงานขาย การจัดระบบงาน การจัดระบบคน ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้สูงขึ้น
ISO 45001: 2018 Requirement ( ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001:2018 )
2900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเข้าใจถึงประเด็นมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยน และสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามับ และความปลอดภัยในปัจจุบันขององค์กร และสามารถปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Excel สถิติวิเคราะห์  (Excel Statistic Analysis)
4300บาท
หลักสูตรนี้ผนวกความรู้ทางสถิติวิเคราะห์และการใช้ Excel อันจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจ
การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน  (Effectiveness of Productivity tools selection)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือกิจกรรมที่ถูกต้อง เลือกใช้เครื่องมือทางกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของตน
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )
3500บาท
เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่ว