“การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

จำนวนคนดู 299 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
- การใช้คำ สำนวน วลี

- การใช้ภาษากับความเข้าใจของคน

- การเรียบเรียงเนื้อความจากการฟัง สู่ การเขียน

- การเขียนสรุปความให้ชัดเจน

- การเขียนย่อความให้ครบถ้วน

- การเขียนขยายความ


Sponsored
สัมมนาฟรี OTOP ก้าวไกล สู่ตลาดโลกด้วยด้วยอีคอมเมิร์ส (เชียงใหม่)

ฟรี!! เปิดห้องเรียนอีคอมเมิร์สที่เชียงใหม่   การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยนำสินค้าไทยที่หาได้ง่ายๆรอบตัว มาลงขายบนเว็บไซต์ของต่างประเทศ เริ่มต้นทั้งทีต้องมีชั้นเชิง เนื้อหาเด็ด เทค...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ (อาจารย์)

การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ (การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, วิทยากร)

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมนา, ประสิทธิภาพ, การเขียน, ทำงาน