เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมยุคใหม่

จำนวนคนดู 833 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมยุคใหม่
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการ และ เหตุผล

 งานฝึกอบรมในปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่างานทางด้านอื่น ๆ ขององค์กร เมื่อทุนมนุษย์ หรือ “บุคลากร” ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนการแข่งขันอันเข้มข้นในปัจจุบัน

 ดังนั้น “นักฝึกอบรม” จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรในยุคปัจจุบัน โดยในหลักสูตรนี้จะเป็นการนำเอาทั้ง “ศาสตร์ และ ศิลป์” ที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรม โดยเฉพาะ “การจัดทำแผนเส้นทางการฝึกอบรม” (Training Road Map) ซึ่งนักฝึกอบรมที่ดีนั้น จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้หลักการในการวางแผน จัดทำแผนเส้นทางการฝึกอบรม เพื่อให้งานฝึกอบรมขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด และ สามารถยกระดับบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์กรวัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ และ เข้าใจถึงความสำคัญของงานฝึกอบรมขององค์กรอย่างถ่องแท้

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงกระบวนการขั้นตอนของการฝึกอบรมในองค์กร และ สามารถดำเนินงานฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ แนวคิด ตลอดจนการจัดทำแผนเส้นทางการฝึกอบรม Training Road Map ที่สามารถนำมาสู่การดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอากลยุทธ์ เทคนิควิธี และ เคล็ดลับต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ตรงของทางวิทยากร นำไปปรับประยุกต์ใช้งานการทำงานฝึกอบรมของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ สามารถพัฒนางาน พัฒนาตนให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรกับการฝึกอบรม

1)โครงสร้างและกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมที่นักพัฒนาบุคลากรต้องรู้

2)การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning/Training Roadmap)

-แนวคิดการวางเส้นทางการฝึกอบรมตามวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร (Vision/Culture Strategy)

-แนวคิดการวางเส้นทางการฝึกอบรมโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Base Management)

-การจัดทำแผนเส้นทางการฝึกอบรมภายในองค์กรยุคใหม่ (Modern Training Roadmap)

-บทสรุปการสัมมนาฝึกอบรม และ การแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากร

Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำเส้นทางฝึกอบรม, อบรมการจัดทำเส้นทางฝึกอบรม, training roadmap, อบรม training roadmap, หลักสูตร training roadmap, ฝึกอบรม
ทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจและราชการ
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักสื่อสารเพื่อการติดต่อประสานงานทั้งเชิงธุรกิจและราชการ
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก” พลาดไม่ได้! สำหรับผู้ประกอบการและ ผู้สนใจเรื่องธุรกิจทางด้านอาหารและเครื่องสำอาง
พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ
3900บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มวิชาชีพด้านจัดซื้อ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้เข้าใจความหมาย และกระบวนการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ โดยอ้างอิงจากกระบวนการ ERP ระดับโลก
บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร
3,900บาท
การสัมมนานี้จะระบุถึงบทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร
หลักสูตร Effective Communication Skills
4500บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได้รับความร่วมมือ นอกจากจะส่งผลต่อการทำงานภายในองค์กร ยังจะส่งผลให้ลูกค้าได้สัม
VDA6.3 Process Audit
7800บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 7,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 7,800 บาท)
เทคนิคการปรับปรุง และลดข้อผิดพลาด...ในการทำงาน
3900บาท
ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น