ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เจาะลึก KPI ใน 1 วัน รุ่นที่ 3

จำนวนคนดู 71 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน รุ่นที่ 3
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 29 มกราคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 7 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

เพียง 1 วัน ผู้เข้าสัมมนาจะทราบเคล็ดลับในการนำ KPI ไปใช้ให้สำเร็จ โดยทราบ …


  • วิธีนำ KPI ไปใช้ในองค์กร โดยไม่ถูกพนักงานต่อต้าน
  • วิธีปรับปรุง KPI ที่ใช้อยู่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป
  • วิธีเขียน KPI ของส่วน, ฝ่าย, แผนก ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร
  • วิธีการเชื่องโยง KPI ตั้งแต่ ผู้จัดการ ลงไปถึงพนักงานแต่ละคนในหน่วยงานเดียวกัน
  • วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI เพื่อตอบให้ได้ว่า “ทำไม KPI ข้อนี้จึง … ผ่าน”
  • วิธีการนำเสนอ KPI ให้กระชับ เข้าใจง่าย ใน “1 หน้า”
  • วิธีวิเคราะห์ผลการประเมิน KPI เพื่อแก้ไขปัญหา หรือ เพื่อป้องกันปัญหา
  • วิธีการนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการจ่ายโบนัส, ปรับเงินเดือน, จ่าย Incentive, ปรับปรุงการทำงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน, วางแผนการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานที่ทำงานได้ตาม KPI

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความหมายและประเภทของ KPI (Key Performance Indicators) พร้อมตัวอย่าง

    - KPI ของบริษัท

    - KPI ของแต่ละหน่วยงาน

    - KPI ของพนักงานแต่ละคน

2. ฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และพนักงานจะได้อะไรจากการทำ KPI

3. การเตรียมการก่อนจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง

    - โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

    - JD (Job Description) 

    - เป้าหมายของบริษัท 

    - Action Plan “การพัฒนา หรือ การจัดทำ KPI ประจำปี”

4. ความสัมพันธ์ของ BSC (Balanced Scorecard) กับ KPI (Key Performance Indicators)

5. ความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators) กับ PI (Performance Indicators)

6. การเลือกใช้ KPI และ PI สถานการณ์ใดควรเลือกใช้แบบไหน?

7. วิธีตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แต่ไม่สุดเอื้อม

8. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย กรณี ยังไม่เคยกำหนด KPI ตัวนั้นๆ 

9. วิธีเขียน KPI ของแต่ละหน่วยงาน (ส่วน, ฝ่าย, แผนก) ให้สอดคล้องกับ KPI ของบริษัท พร้อมตัวอย่าง

10. วิธีเขียน KPI ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ KPI ของหน่วยงาน พร้อมตัวอย่าง

11. Workshop : เขียน KPI ระดับองค์กร / ระดับหน่วยงาน / ระดับตำแหน่งงาน

12. วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI 

    - การจัดทำแบบฟอร์มการเก็บคะแนน

    - การตรวจสอบผลการประเมิน KPI

13. วิธีการนำเสนอผลการประเมิน KPI ในหน้าเดียว  

14. เทคนิคการวิเคราะห์ผลการประเมิน KPI เพื่อเสนอความคิดเห็นให้ฝ่ายบริหาร

15. Workshop : ออกแบบฟอร์มการเก็บคะแนน KPI พร้อมตัวอย่าง

16. ตัวอย่าง : การนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการบริหารงาน บริหารคน 

    - การประเมินผลงานประจำปี

    - การจ่ายเงินพิเศษ (Incentive)

    - การพัฒนาพนักงาน

    - การเลื่อนตำแหน่ง

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

คุณทิพวัลย์ ติรณะประกิจ (อ.ทิพ)

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (วิทยากร)

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน HRM และ HRD

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
CEO / MD

ผู้จัดการทุกสายงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,400.00 บาท ราคา 3,900 บาท

โอนภายใน 24 มค.63 ลด 500 เหลือ ❗️3,400❗️

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ฟอร์ยู ฟอร์เอเวอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ขนิษฐา
เบอร์โทรศัพท์ :095-163-5326

หากท่านต้องการสมัคร เจาะลึก KPI ใน 1 วัน รุ่นที่ 3
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: kpi, okr, การวัดผลงาน, ผู้นำ, ปรับเงินเดือน, เลื่อนตำแหน่ง
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติของงานจัดซื้อ ในอันที่จะสามารถก่อให้เกิดศักยภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
หลักสูตร เทคนิคการบันทึกรายงานการประชุม
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะในการฟังจับประเด็น และสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น และมี ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงาน การประชุมที่ถูกต้อง
เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง
Excel Advanced For Pivot Table and Database Techniques
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (28 ม.ค. 63)
3,900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนา