เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สัมมนาฟรี ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่น 3

จำนวนคนดู 430 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่น 3
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำตลาดออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การทำเฟสบุ๊ค Line OA และการนำสินค้าเพื่อเข้าจำหน่ายในตลาดการค้าออนไลน์ระดับโลก การใช้งานระบบการชำระเงินออนไลน์ รวมถึงการขนส่งกับบริษัทไปรษณีย์ไทย สำหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่โลกออนไลน์ ในยุค 4.0 โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน พลาดไม่ได้ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางสู่การค้าออนไลน์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 28 มกราคม 2563

8.30-9.00 น.ลงทะเบียน

9.00-9.30 น.VTR และพิธีเปิด

9.30-10.15 น.การบรรยายหัวข้อ NEA / DITP กับการส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยตัวแทนจาก NEA

10.15-10.30 น.พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.30 น.การบรรยายหัวข้อ พร้อมรับธุรกิจยุคดิจิทัล โดย บังฮาซัน

11.30-12.30 น.การบรรยายหัวข้อ ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ โดย ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์

12.30-13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30 น.การบรรยายหัวข้อ E-Commerce ไทยส่งออกไกลไปทั่วโลก โดย นายสุทธีร์ สัปปุริสสกุล

14.30-15.15 น.การบรรยายหัวข้อ สร้างตัวตนออนไลน์ สไตล์ Google โดย คุณจิรวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว

15.15-15.30 น.พักรับประทานอาหารว่าง

15.30-16.15 น.การบรรยายหัวข้อ รับ-จ่าย สะดวกปลอดภัย รู้ใจคนออนไลน์ โดย ดร.พงศ์ศักดิ์ ตฤณธวัช ตัวแทนจากSCB

16.15-17.00 น.การบรรยายหัวข้อ ไปรษณีย์ไทย ส่งไว ทันใจ e-Commerce โดย คุณศิริวรรณ ประเทืองมาศ

วันที่ 29 มกราคม 2563

8.30-9.00 น.ลงทะเบียน

9.00-10.00 น.การ Workshop วิธีขายของบน Thaitrade โดย นายสุทธีร์ สัปปุริสสกุล

10.00-10.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.00 น.การ Workshop ทำระบบชำระเงินของร้านให้สะดวกขึ้นโดย ดร.พงศ์ศักดิ์ ตฤณธวัช ตัวแทนจากSCB

11.00-12.00 น.การ Workshop ระบบขนส่งออนไลน์โดย คุณศิริวรรณ ประเทืองมาศ

12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.การ Workshop สร้างช่องทางเชื่อมต่อลูกค้ากับ Line โดย ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์

15.00-15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 น.การ Workshop สร้างช่องทางเชื่อมต่อลูกค้ากับ Line โดย ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (ต่อ)

    สิ้นสุดกิจกรรม


Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA, การค้าออนไลน์, NEA, ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่น3, พัฒนาธุรกิจ, สัมมนาฟรี
กลยุทธ์การตลาด-การขาย 4.0
3900 บาท(ราคาไมบาท
เพื่อให้การ ที่มีจุดศูนย์รวมอยู่ที่ "อินเตอร์เน็ต (IoT:Internet of Things)" ดังนั้น ในองค์กรต่างๆ ย่อมต้อง "เรียนรู้" และ "ปรับตัว" ก้าวเท้าให้ทันกับยุคสมัยที่เรียกว่า "Marketing 4.0"
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2020 (International Trade Documents & Incoterms®2020)
3900 บาท(ราคาไมบาท
การสัมมนาหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำเข้าส่งออกสามารถจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของเครื่องมือในการชำระเงินที่รัดกุม เหมาะสม ไม่เสียเปรียบในเชิงการค้าก่อให้เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมด้านการเงินสำหรับการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขสัญ
กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
3900 บาท(ราคาไมบาท
ในการทำการค้าต่างประเทศ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างมุ่งเน้นเรื่อง เอกสารมากกว่าตัวสินค้าที่ซื้อขายกัน สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (ICC) ได้กำหนดกฏระเบียบต่างๆ ออกมาบังคับใช้ โดยเนื้อหาจะเป็นข้อความคล้ายตัวบทกฏหมายที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ จึงมัก
การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน Job Description
4000บาท
ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจก็คือ การวิเคราะห์งานและการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ เพื่อจะได้ทราบบทบาทของตนเองว่าจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วตัวเองจะต้องมีความรู้ ความ
incoterms ® 2020 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
3900 บาท(ราคาไมบาท
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น Incoterms ® 2010 ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2
การบริหารทีมขายอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
3500บาท
โดยหลักการที่ว่า “ผู้บริหารงานขายคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น (Sales manager is who works through others without working by himself)” และ”ธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยยอดขาย (The business is driven by sales volume)” ซึ่งสองประเด็นนี้ ผู้ที่สวมบทบาทเต็มสองบ่า ก็คือ
Problem Solving by Data Analysis
3500บาท
กระบวนการแก้ไขปัญหาทั้งในกระบวนการผลิตและปัญหาคุณภาพที่มีประสิทธิผล ต้องอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งภายในและภายนอก เช่น ข้อมูลที่ได้จากผู้ปฏิบัติงาน และข้อมูลที่ป้อนกลับมาจากลูกค้า เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาตรงจุด ตรงประเด็น และไม่ทำให้ปัญหาเกิดซ้ำซาก
การบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
5500บาท
อบรมการทำธุรกิจคาร์แคร์แบบละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับผู้ที่สนใจอยากเปิดคาร์แคร์ หรือผู้ที่ประกอบการที่ทำคาร์แคร์อยู่แล้วแต่ไม่ประสพความสำเร็จ เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจคาร์แคร์กว่า 20 ปี