เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการบริหารงานบริหารคน เพื่อผลงานที่ดีเลิศ (Management Skills for High Performance)

จำนวนคนดู 124 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการบริหารงานบริหารคน เพื่อผลงานที่ดีเลิศ (Management Skills for High Performance)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 29 เมษายน 2563

เวลา 09:00 - 17:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 24 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักสูตรนี้ทำให้ผู้บริหารเข้าใจทักษะ 2 ด้านคือการบริหารงานและบริหารคนในทีม ซึ่งค่อนข้างครบถ้วน เน้นให้รู้ว่าทำอย่างไร เข้าใจธรรมชาติของคนทำงานรอบตัว ซึ่งจะทำให้สามารถนำทีมทำงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


หัวข้ออบรมสัมมนา
แนวคิดการเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ

 • กรณีศึกษา เทคนิคการบริหารงานและบริหารทีม
 • ปัญหาของคนทำงานเก่งแต่เป็นผู้บริหารที่ดีไม่ได้
 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
 • แบบฝึกหัด การวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เทคนิคการบริหารงาน : วิธีนำนโยบายไปปฏิบัติให้สำเร็จ
 • ปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จแบบก้าวกระโดด
 • เทคนิคการจัดลำดับงาน และ แบบฝึกวิเคราะห์การจัดลำดับงาน
 • เทคนิคการมอบหมายงาน การจัดคนลงงานและการติดตามงานที่ได้ผล
 • เทคนิคการสร้างแรงดลใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพลัง
 • หลักการแก้ปัญหาในการทำงาน : เครื่องมือ วิธีการและกรณีศึกษา

เทคนิคการบริหารคน

 • ความแตกต่างของคน : สาเหตุและผลกระทบต่อผลงาน
 • การบริหารคนแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน
 • เครื่องมือบริหารพฤติกรรมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การเปลี่ยนทัศนคติของคน
 • การกำหนดเป้าหมายเพื่อวางแนวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จในการบริหารทีม
 • การพัฒนาทีมให้เก่งและแกร่ง


วิทยากร
ดูประวัติ

พรเทพ พงษ์สง่างาน

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร(OD) และ Human Resources เช่น KPI, OKRs, Competency, การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ, การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น-กลางทุกสายงานเช่น Supervisor, Manager, Project Manager, ผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะในการบริหารงานและบริหารคนเพื่อสร้างความสามารถให้ทีม


สถานที่จัดงาน

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (The Emerald Hotel)

เขตดินแดง | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:APK Management Center
ชื่อผู้ติดต่อ:พรเทพ พงษ์สง่างาน
เบอร์โทรศัพท์ :0818209271

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการบริหารงานบริหารคน เพื่อผลงานที่ดีเลิศ (Management Skills for High Performance)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน, supervisor, manager, leader, บริหาร, teamwork
เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
3800บาท
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบว
Risk Assessment for ISO 9001 : 2015
3200 บาทบาท
หลักสูตรนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการทำความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินการระบบการบริหารคุณภาพ โดยวิทยากรที่บรรยายหลักสูตรนี้จะทำการบรรยายโดยเน้นให้เกิดภาพที่ชัดเจนควบคู่กับการทำกิจกรรมก
สัมมนาออนไลน์ : กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)
1500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า มีแนวทางปฏิบัติ และทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร
ศักยภาพความเป็นเลิศ เลขานุการ
3900บาท
ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศสำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade)
3900บาท
การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศ เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศทั้งด้านส่งออกสินค้า (Export) และการนำเข้าสินค้า (Import)
Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight (UK)
55000บาท
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรที่ CB Auditor เรียนกัน หาที่ไหนเรียนไม่ได้อีกแล้ว เพราะต้องบินไปเรียน ต่างประเทศ จัดกันในกรุงเทพฯนี่แหละค่ะ