หลักสูตร Effective Managerial Skills

จำนวนคนดู 272 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Effective Managerial Skills
หลักการและเหตุผล

         ในสภาวะแห่งโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันในทุกรูปแบบ ทุกองค์กรจำเป็นต้องอาศัยผู้นำที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้อง รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป ซึ่งองค์กรยุคใหม่จะให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตท่ามกลางภาวะที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารทั้งมือเก่าและมือใหม่ ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารงาน เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงบทบาท และภาระหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารระดับสูง

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบหลักการ และกลยุทธ์การบริหารคนในองค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.องค์ประกอบของทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้บริหาร

2.กุญแจสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้บริหาร

    •ตนเอง

    •ผู้ร่วมงาน

    •ลูกค้า

    •งานในหน้าที่

    •องค์กร

    •ครอบครัว

    •บุคคลทั่วไปที่ต้องติดต่อพบปะ และปฎิสัมพันธ์

3.ทักษะในการสื่อสาร

    •พัฒนาทักษะความคิดภายในสู่การนำเสนอ

    •พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร

    •พัฒนาการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

4.กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาคนในองค์กร

    •ปัจจัยบริหารทีม

    •การพัฒนาศักยภาพของลูกน้องทั้งเก่าและใหม่

    •การบริหารทีมสู่ความสำเร็จ

5.หน้าที่หลักในการบริหารงาน

     •การวางแผน

     •การบริหารงาน

     •การเป็นผู้นำ

     •การควบคุม

6.หน้าที่หลักในฐานะผู้บริหาร

    •ภาวะผู้นำของผู้บริหาร

    •การทำงานเป็นทีม

    •การสื่อสาร ประสานงาน

7.Work Shop : การเป็นผู้บริหาร (ภาคปฏิบัติ)

8.สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้


ประกาศนียบัตร : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 ราคาหลักสูตรออนไลน์

อบรม 1 ท่าน ราคา 2,500 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ

อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,900.- บาท/ท่าน

อบรม 3 ท่าน เหลือเพียง 1,500 .- บาท/ท่าน


วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3152
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Effective Managerial Skills
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้นำ, ผู้บริหาร, อบรม, สัมมนา, Effective, ทักษะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด