หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวิชาชีพด้านการเงิน (Finance for Non-Finance Professionals)

รหัสหลักสูตร: 67645

จำนวนคนดู 139 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวิชาชีพด้านการเงิน (Finance for Non-Finance Professionals)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          การบริหารเงินมีความสำคัญทั้งในชีวิตส่วนตัวและการดำเนินธุรกิจ การจัดการทางการเงินต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีและ

การเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจการใช้เงินและการลงุทนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          หลักสูตรนี้ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านการบัญชีและการเงินสามารถเข้าใจหลักการสำคัญและแนวคิดหลักเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจด้านการจัดการการเงิน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมถึงการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการบัญชีหรือการเงิน เข้าใจคำศัพท์และแนวคิดหลักทางการบัญชีและการเงินเข้าใจสารสนเทศหลักทางการบัญชีบริหารและการเงิน
  มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ใน การสื่อสารกับฝ่ายการบัญชีและการเงิน
 2. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณ
  การควบคุมและการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ เป็นต้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. ภาพรวมของการเงิน (An Overview of Finance) และการจัดการการเงิน (Financial Management)
 2. หลักการและแนวคิดหลักของการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) และการบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
 3. การวิเคราะห์งบการเงิน (Analysis of Financial Statements)
 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-ปริมาณ-กำไร (Analysis of Cost-Volume-Profit Relationships)
 5. ธรรมชาติของมนุษย์และมูลค่าของเงินตามเวลา (Human Nature and Time Value of Money)
 6. เครื่องมือวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (Capital Budgeting Tools)
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือบุคคลที่สนใจทั่วไปที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการบัญชีหรือการเงินมาก่อน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวิชาชีพด้านการเงิน (Finance for Non-Finance Professionals)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการการเงิน, Financial Management, แนวคิดหลักของการบัญชีการเงิน, การบัญชีบริหาร, การวิเคราะห์งบการเงิน, ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด