เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ

จำนวนคนดู 257 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 ตุลาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้


ครบเครื่องเรืองประเด็นภาษีอาการเกี่ยวกับค่าจ้าง และสวัสดิการที่ฝ่ายบุคคล และ ผู้บริหารต้องทราบ  อธิบายโดยละเอียด   พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  เหมาะสำหรับผู้ทีไม่มีพื้นฐานด้านภาษีอากร ก็สามารถเข้าใจได้โดยง่าย
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

 

•ภาระภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ที่บริษัทต้องระวัง

•ประเด็นภาษีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นที่นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และบัญชีต้องระวัง

•สวัสดิการคืออะไร ควรวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการอย่างไร

•ประเด็นที่สรรพากรประเมินเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ

•การจัดสวัสดิการพนักงาน เพื่อลดข้อพิพาทแรงงาน (ไม่ให้ถือเป็นค่าจ้าง) ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง สอดคล้องภาษีสรรพากร (ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม/ภาษีซื้อต้องห้าม)

•ข้อแนะนำในการจัดเตรียม “ระเบียบสวัสดิการพนักงาน” “ข้อบังคับการทำงาน” เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบภาษีสรรพากร

•ภาระภาษีเกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ กับภาระภาษีสรรพากร เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาทดลองงาน สัญญายืมตัวพนักงาน สัญญาบริการ สัญญาจ้างพนักงานเหมาค่าแรง สัญญาจ้างที่ปรึกษา

•การเลิกจ้าง สิ้นสุดการจ้าง ไล่ออก ลาออก เกษียณอายุ กับภาระภาษีสรรพากร

การจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเนื่องจากเหตุออกจากงาน การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย การคำนวณกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เงินสมทบ การจ่ายเงินชดเชย ฯลฯ

วิทยากร

อาจารย์นภาภรณ์ ไชยชาญพันธุ์ (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (บัญชี การเงินและภาษี)

ผู้เชี่ยชาญด้านภาษีอากร ของ กรมสรรพากร และ BOI

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ฝ่ายบุคคล ฝ่ายค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ ฝ่ายบัญชี
สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท 3,900 บาท


ชำระ 2 ท่าน เข้าได้ 3 ที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:HR DEE SOLUTION
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณตุ๊ก
เบอร์โทรศัพท์ :087-0718100
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมหลักสูตรบัญชีภาษีอากร, การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ, ภาษีเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ, หลักสูตรด้านบัญชี ภาษีอากร, การวางแผนภาษีอากร, อบรมการวางแผนภาาษีอากร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด