การเขียนหลักสูตรการฝึกอบรมให้ถูกต้อง ตามพรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

จำนวนคนดู 248 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เรามักจะได้ยินหน่วยงานระดับล่างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโครงการพูดอยู่เสมอว่า เขียนโครงการไม่เป็น เขียนโครงการไม่ชัดเจน เขียนโครงการไม่สอดคล้องกับแผนงานและกรอบนโยบาย มีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเขียนโครงการน้อยและที่สำคัญช่วงเวลาที่ให้เขียนโครงการนั้นสั้น จึงทำให้เขียนโครงการแบบขอไปทีหรือนำเอาโครงการเดิมๆ ที่เคยทำอยู่มาปรับเสียใหม่ ปรับเปลี่ยนบางประเด็นเท่านั้นโครงการจึงไม่ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ขาดการวิเคราะห์ตามหลัก SWOT และขาดการกลั่นกรองโครงการก่อนที่จะเสนอให้หน่วยงานระดับสูงได้หลอมรวมโครงการและงานต่อไป 


ดังนั้นในปัจจุบันหลายหน่วยงานจึงให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนและการเขียนโครงการมาก โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนหรือเขียนโครงการขึ้นมา ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ถ้าเราเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและการจัดทำโครงการ ตลอดจนเทคนิคและวิธีเขียนโครงการแล้ว จะทำให้เขียนโครงการได้ถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย


วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายใต้

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 อย่างถูกต้อง และใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ รู้จักวิธีการคิด การวิเคราะห์และการวางแผนสำหรับการเขียน

โครงการอย่างถูกต้องตามแนวทางมาตรฐานกำหนดของหน่วยงานและองค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ

จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

2.หลักสูตรการฝึกอบรมใดบ้างที่สามารถเข้าเงื่อนไขตามสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

3.CASE STUDY : กรณีศึกษาต่างๆ จากสถานประกอบการที่เข้าเป็นสมาชิก พร้อมการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

4.คุณลักษณะสำคัญของโครงการฝึกอบรม และส่วนประกอบของโครงการฝึกอบรมเพื่อเขียนให้

สอดคล้องตาม พรบ.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์2545 และระบบคุณภาพ

การเขียนโครงการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.

2545 และถูกต้องตามระบบคุณภาพ ISO

WORKSHOP : ฝึกทักษะการเขียนโครงการฝึกอบรมตามแนวการตรวจของพรบ. และระบบ

คุณภาพ ISO

5.การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาโครงการ และการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

      ส่วนประกอบของโครงการ

หัวข้อที่ปรากฎในแผนงานโครงการ

รายละเอียดในการปฏิบัติ

มีความสอดคล้อง

ไม่มีความสอดคล้อง

ขาดรายละเอียด

กิจกรรมการเรียรนรู้ : แบบฟอร์มการตรวจสอบความสมบูรณ์และการตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาโครงการ

6.แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประเด็นตอบคำถาม


วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี


วิทยากร

อาจารย์พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการขายและบริการ ด้านการจัดการสำนักงาน และงานธุรการ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้สนใจทั่วไป 
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAt 7%)


(รวมเอกสารอบรม อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม 2 เบรค วุฒิบัตร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330, 08689293
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การเขียนหลักสูตรการฝึกอบรมให้ถูกต้อง ตามพรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การเขียนหลักสูตรฝึกอบรมให้ถูกต้องตาม พรบ แรงงาน
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี