หลักสูตรการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรธุรกิจด้วยระบบ OKRs

จำนวนคนดู 247 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรธุรกิจด้วยระบบ OKRs
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หากท่าน..กำลังมองหาเครื่องมือวัดผลอันทรงพลัง ที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านต้องเข้าใจ


 ☑️ความจำเป็นในในการใช้ OKRs ในองค์กร

 ☑️ความแตกต่างระหว่าง KPIs VS OKRs 

 ☑️ สามารถกำหนด OKRs ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ฯลฯ

หัวข้ออบรมสัมมนา
ภาพรวมแนวทางการบริหารผลงานให้บรรลุเป้าหมาย สไตล์ OKRs

ความแตกต่าง และความเชื่อมโยง ของ KPIs กับ OKRs

ภาพรวมความเข้าใจที่ถูกต้อง และแนวทางการทำ OKRs ให้ประสบความสำเร็จ

หลักการกำหนด OKRs ทำอย่างไรให้เวิร์คและเหมาะกับธุรกิจ 

ภาพรวมเครื่องมือในการ ขับเคลื่อน OKRs ให้ประสบความสำเร็จ 

การกำหนด OKRs ในองค์กรอย่างไร ให้ทุกคนเกิดความเต็มที่และมีส่วนร่วม

การกำหนด OKRs องค์กรให้สอดคล้องวิสัยทัศน์, พันธกิจ และแผนกลยุทธ์องค์กร

 การกำหนด OKRs หน่วงานให้สอดคล้องกับองค์กร และสร้างคุณค่าเพิ่มให้หน่วยงาน 

การกำหนด OKRs ระดับบุคคลแบบสร้างสรรค์ ตอบโจทย์หน่วยงานและองค์กร

การทำแผนปฏิบัติการให้ตอบโจทย์ OKRs

ทำแผนปฏิบัติการรายไตรมาสอย่างไร ให้ตอบโจทย์ OKRs อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ OKRs และแผนปฏิบัติการเป็นครื่องมือ ติดตามขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ

การขับเคลื่อนคนให้สำเร็จตาม OKRs ด้วย CFR Model & Culture

CFR Model คืออะไร ทำไมคือหัวใจความสำเร็จของระบบ OKRs

เทคนิควิธีการ ใช้ CFR Model ในการติดตามขับเคลื่อนคนให้ผลงานบรรลุเป้า

การบริหารระบบ OKRs อย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละรอบไตรมาส

สร้างวัฒนธรรมการทำงาน ส่งเสริมระบบ OKRs ให้องค์กรสำเร็จอย่างยั่งยืน


ทฤษฎี 50  ปฏิบัติ 50

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: OBJECTIVE AND KEY RESULTS, อบรมการวางแผนกลยุทธ์, อบรม OBJECTIVE AND KEY RESULTS, หลักสูตร OBJECTIVE AND KEY RESULTS, หลักสูตร OKRS, OKRs