หลักสูตรอบรม POKA YOKE – ระบบป้องกันความผิดพลาด

รหัสหลักสูตร: 66770

จำนวนคนดู 1127 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม POKA YOKE – ระบบป้องกันความผิดพลาด
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          ในระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ อาจเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งที่สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานอันเนื่องมาจากระบวนการผลิตที่เกิดของเสีย ซึ่งของเสียเหล่านั้นที่หลุดไปส่งผลกระทบกับองค์กรและส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ทำงานสินค้านั้นต้องนำมาแก้ไขใหม่ (Rework) อาจก่อให้เกิดต้นทุนสูงขึ้น (Over Cost) เทคนิคที่จะทำให้สินค้านั้นมีคุณภาพคือการใช้ระบบ POKA-YOKE ซึ่งเป็นระบบป้องกันความผิดพลาด โดยเป็นแนวคิดของคนญี่ปุ่น ซึ่ง POKAหมายถึงความผิดพลาด การไม่เอาใจใส่ในการผลิต YOKE เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

(Objective)

         1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจแนวคิดของระบบป้องกันความผิดพลาด POKA YOKE

         2.เพื่อให้เข้าอบรมให้นำแนวทางการปรับปรุงการทำงานในการลดความผิดพลาดอย่างเป็นระบบด้วยหลักการของ POKA YOKE – ระบบป้องกันความผิดพลาด

         3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่างๆไปพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภภาพมากขึ้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • การบรรยาย ถาม-ตอบ การทำกิจกรรม กรณีศึกษา

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

         •ความหมายของคุณภาพการทำงาน

         •กระบวนการผลิตมีต้นทุนอะไรบ้าง

         •ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย

         •Workshop 1: กระบวนการค้นหาของเสีย

         •ที่มาของระบบ POKA YOKE

         •การนำแนวทางของ LDDR MODEL มาเชื่อมโยงกับ POKA YOKE

                  oL-Learning หลักสำคัญของการเรียนรู้

                  oD-Doing หลักของการลงมือปฏิบัติ

                  oD-Develop หลักของการพัฒนา

                  oR-Response หลักของความรับผิดชอบ

         •เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพ ด้วยแนวคิดคุณภาพ

         •วิธีการใช้ระบบ POKA YOKE

         •การนำ Visual control ประยุกต์ใช้งาน

         •Workshop 2: กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อลดของเสียจากกระบวนการ

         •สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ มอบรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม POKA YOKE – ระบบป้องกันความผิดพลาด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม ระบบป้องกันความผิดพลาด, หลักสูตรอบรม 2566, อบรมออนไลน์ 2566, อบรม POKA YOKE, Online training, อบรม สัมมนา 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด