วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

จำนวนคนดู 610 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การรายงานว่ารับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้นท่านทราบไหมว่ารายงานแบบนี้ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบ ไหมว่าเขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การสัมมนาครั้งนี้จะเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือก ถึงวิธีการทำรายงาน ทั้งชนิดรายวันรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน อีกทั้งวิธีวัดผลงานและตรวจสอบแผนกจัดซื้อ รับประกันได้ผล…ใช้งานได้จริง..และใช้ได้ทันที


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ตระหนักถึงเกณฑ์วัดผลงานและตรวจสอบแผนกจัดซื้อเกณฑ์ชี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นเป้าหมายในการทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบ

ทราบถึงวิธีการทำรายงานเสนอต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
Seminar Topics (09:00-16:00 น.)

  1. วิธีทำรายงาน Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance (How to report cost saving, cost reduction & avoidance)
  2. เรื่องของ Benchmarking, CSF (Critical Success Factor),KPI (Key Performance Index) และ BSC (Balance scorecard)
  3. วิธีวัดผลงานแบบ Quantitative & Qualitative Performance Measurement
  4. วิธีดู Efficiency & Effectiveness และตรวจสอบงานจัดซื้อ (Auditing the efficiency and purchasing effectiveness)
  5. วิธีกำหนดวัตถุประสงค์ในงานจัดซื้อให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการวัดผลงาน (How to write a clear and practical purchasing objective)
  6. รายงานจัดซื้อแบบไหนที่จะช่วยฝ่ายบริหารได้ (Which type of purchasing report that executives must have)
  7. บทสรุปในการวัดผลงานที่ทุกบริษัทต้องสนใจ (The latest research about how to measure)
  8. ตัวอย่างการทำรายงานที่ดีและสามารถแสดงผลงานได้ (How to do the valuable purchasing report)
  9. ข้อพึงปฏิบัติ 11 ข้อ เพื่อให้เกิดการยอมรับนับถืองานจัดซื้อ (How the purchaser get the recognition from executives)

ผู้เข้าสัมมนา

   นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ Admin Back Office ที่ต้องดูแลงานจัดซื้อ จัดหา

วิธีการสัมมนา

การบรรยายสรุป Workshop ตัวอย่าง กรณีศึกษา

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด