วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

จำนวนคนดู 522 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 11 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 22 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การรายงานว่ารับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้นท่านทราบไหมว่ารายงานแบบนี้ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบ ไหมว่าเขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การสัมมนาครั้งนี้จะเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือก ถึงวิธีการทำรายงาน ทั้งชนิดรายวันรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน อีกทั้งวิธีวัดผลงานและตรวจสอบแผนกจัดซื้อ รับประกันได้ผล…ใช้งานได้จริง..และใช้ได้ทันที


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ตระหนักถึงเกณฑ์วัดผลงานและตรวจสอบแผนกจัดซื้อเกณฑ์ชี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นเป้าหมายในการทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบ

ทราบถึงวิธีการทำรายงานเสนอต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
Seminar Topics (09:00-16:00 น.)

  1. วิธีทำรายงาน Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance (How to report cost saving, cost reduction & avoidance)
  2. เรื่องของ Benchmarking, CSF (Critical Success Factor),KPI (Key Performance Index) และ BSC (Balance scorecard)
  3. วิธีวัดผลงานแบบ Quantitative & Qualitative Performance Measurement
  4. วิธีดู Efficiency & Effectiveness และตรวจสอบงานจัดซื้อ (Auditing the efficiency and purchasing effectiveness)
  5. วิธีกำหนดวัตถุประสงค์ในงานจัดซื้อให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการวัดผลงาน (How to write a clear and practical purchasing objective)
  6. รายงานจัดซื้อแบบไหนที่จะช่วยฝ่ายบริหารได้ (Which type of purchasing report that executives must have)
  7. บทสรุปในการวัดผลงานที่ทุกบริษัทต้องสนใจ (The latest research about how to measure)
  8. ตัวอย่างการทำรายงานที่ดีและสามารถแสดงผลงานได้ (How to do the valuable purchasing report)
  9. ข้อพึงปฏิบัติ 11 ข้อ เพื่อให้เกิดการยอมรับนับถืองานจัดซื้อ (How the purchaser get the recognition from executives)

ผู้เข้าสัมมนา

   นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ Admin Back Office ที่ต้องดูแลงานจัดซื้อ จัดหา

วิธีการสัมมนา

การบรรยายสรุป Workshop ตัวอย่าง กรณีศึกษา

วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วิทยากร, Trainer, กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัดประวัติการทำงาน - ปัจจุบันประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นคณะทางานจัดทาระบบEDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซื้อชุดก่อตั้งแรกเริ่มของประเทศไทย เป็นบรรณาธิการวารสารรายเดือนสองภาษาไทย-อังกฤษวิทยายุทธจัดซื้อและบริหารพัสดุ(Purchasing, Logistics & Supply Chain Digest) โดยได้รับการสนับสนุนด้านเนื้อหาจากสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งชาติ (NAPM - National Association of Purchasin...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ Admin Back Office ที่ต้องดูแลงานจัดซื้อ จัดหา
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด