หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ

จำนวนคนดู 226 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

          ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ Sales Engineer ต้องต้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้นักขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้นักขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขาย
         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ Sales Engineer ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์รอบทิศในการขาย เพื่อทำให้กลายเป็น Sales Engineer มืออาชีพ โดยผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Workshop การระดมสมอง Role Play และ กิจกรรมต่างๆ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเป็น Sales Engineer มืออาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนความคิดมีในรักในงาน Sales Engineer

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการขายอย่างเป็นระบบ และสามารถเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กรได้

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เทคนิคการขายให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : สุดยอด Sales Engineer มืออาชีพ

1. บทบาทและหน้าที่สำคัญ ที่ Sales Engineer ต้องรู้ !!!

2. สิ่งที่เป็นอุปสรรคในงานขายของ Sales Engineer

3. เปลี่ยนความคิดปลุกไฟ เติมความรัก เติมพลัง ....การเป็น Sales Engineer มืออาชีพ

4. กิจกรรม ... เปลี่ยนความคิดปลุกไฟในการทำงาน

5. เทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ

    · ก่อนการขาย

    · ขณะขาย

    · หลังขาย

6. การเตรียมตัวก่อน “การขาย” ให้ลูกค้าประทับใจ

    · เตรียมตัวเอง

    · เตรียมลูกค้า

    · เตรียมวางแผน & ฝึกซ้อม

7. เสริมอาวุธลับ !!! ให้ Sales Engineer พิชิตใจลูกค้าในงานขาย

(เสริมความรู้ และทักษะที่สำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจในงานขาย)

8. กิจกรรม Workshop : เตรียมตัวสู่การเป็น...สุดยอด Sales Engineer มืออาชีพ

Module 2 : ขาย... อย่างชาญฉลาด (Smart Selling)

9. ขั้นตอนการขายอย่างมี “กึ๋น” สู่การเปิด Sales Engineer มืออาชีพ

    · เปิดการขายกับลูกค้า ........อย่างมีพลังและมีความสุข

    · เทคนิคการฟังลูกค้าอย่างวิเคราะห์เจาะลึกถึงความต้องการให้ถึงแก่น และ ถึงกึ๋น

(สวมวิญญาณ Sales Engineer มืออาชีพ ด้วยการถามคำถามอย่างมีคุณภาพ5 คำถาม ที่นักขายต้องถาม!!!!!!!!!)

    · เทคนิค การนำเสนอสินค้าเชิงเทคนิคอย่าง “ตรงจุด” และ “กระตุ้นต่อมอยาก” ของลูกค้า

    · การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง – จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ

    · การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า

    · การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order

10. เทคนิคการใช้คำพูดและภาษาเชิงเทคนิคให้ลูกค้าประทับใจและเข้าใจง่าย

11. กิจกรรม Role Play 1 : จำลองสถานการณ์ขายสำหรับ Sales Engineer

    · วิเคราะห์ข้อดี

    · วิเคราะห์สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา

12. การสร้างมาดนักขายด้วยบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม

    · เจาะลึกบุคลิกภาพนักขาย

13. กิจกรรม Role Play 2 : จำลองสถานการณ์ขายสำหรับ Sales Engineer

     · วิเคราะห์ข้อดี

     · วิเคราะห์สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา

14. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้

                 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

Sponsored
หลักสูตรอบรม สุดยอดเลขานุการยุค 4.0

หลักการและเหตุผล          ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถด...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Sales Engineer, อบรม, สัมมนา, สัมมนา, พนักงาน, ขาย