เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ "ใช่" (Interview for The Right Fit)

จำนวนคนดู 103 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

#เรียนออนไลน์ ไม่ต่างอบรม… เข้าใจลึก ลงมือทำได้ 

.  เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมฝึกปฏิบัติในคลาสออนไลน์  ..

หัวข้ออบรมสัมมนา

หลักสูตร "เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ "ใช่" (Interview for The Right Fit)

.

หมดปัญหาแบบนี้ !!!

 เรียนเทคนิคการสัมภาษณ์ไปแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจชัดเจน หลังอบรมยังใช้งานยังไม่ได้

 ตั้งคำถามยังไม่เก่ง โดยเฉพาะคำถามเชิงพฤติกรรมที่ว่ายากนั้น ยังไม่ Get เอาเสียเลย 

 จะวิเคราะห์คำตอบผู้สมัครงานอย่างไรดี 

 ทักษะและพฤติกรรมที่จะเอามาสัมภาษณ์ผู้สมัครงานจะวิเคราะห์มาจากอะไรและอย่างไร 

 จะรู้ได้อย่างไรว่าคำถามสัมภาษณ์ที่ตั้งขึ้น ครอบคลุม เพียงพอที่จะใช้สัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครงาน 

 แบบประเมินผลสัมภาษณ์นั้นเรื่องใหญ่ แต่จะปรับอย่างไร  คลำทางไม่ค่อยถูก !!!

 เกณฑ์ประเมินผลเพื่อให้คะแนนสัมภาษณ์ควรเป็นอย่างไร  เป็นต้น    

.

ด้วยประสบการณ์วิทยากรสอนหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์และให้คำปรึกษาจัดทำข้อคำถามสัมภาษณ์และ Competency ให้กับหลายองค์กร โปรแกรมอบรมนี้  จะช่วยให้เข้าใจเชิงลึก ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ได้จริง !!! 

.

- ระยะเวลาการเรียนออนไลน์ 3 ครั้ง   (ครั้งละ 2 ชม.) รวม 6 ชั่วโมง -

พิเศษ!!!  แถมหนังสือเทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกคนที่ "ใช่"  + เอกสารการประกอบการอบรมเข้าเล่ม(จัดส่งให้ทันทีหลังจากส่งหลักฐานการชำระเงิน หรือก่อนการอบรม 2 วัน โดยจัดส่งเป็นไปรษณีย์ ems )

***หลังจากที่ท่านชำระค่าอบรมแล้วท่านจะได้รับลิ้งค์ และรหัส สำหรับเข้าห้องเรียนโปรแกรม zoom ***พร้อมคู่สามารถเข้าห้องเรียนได้ตามเวลาที่เปิดเรียนออนไลน์ (ดูตามเอกสารแนบ)


 

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสัมภาษณ์งาน, หลักสูตเทคนิคการสัมภาษณ์, interviewtechniqe, หลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งาน, อบรมการสัมภาษณ์งาน, หลักสูตรinterviewtechniqe

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด