สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร การบริหารการประชุมที่เกิดผลด้วยขบวนการ Mind Map อย่างสร้างสรรค์ ผ่าน Program Zoom

รหัสหลักสูตร: 62369

จำนวนคนดู 1303 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
หัวข้อในการอบรม

13:00-14:30

1. ความหมายและประโยชน์ของการประชุมที่เกิดผล

2. การวิเคราะห์วิธีการคิดอย่างเป็นระบบและยั่งยืนแบบครบวงจร

     (ขบวนการ Mind Map)

14:30-14:45 พักเบรก

 14:45-16:00

3. หลักการและเทคนิค “ทักษะการฟัง” เพื่อจับประเด็นของ “ผู้จดบันทึก”

4. หลักการและเทคนิค “ทักษะการเขียน” รายงานการประชุมเพื่อการติดตามผล

5. แบบทดสอบ (Case Study)


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: meeting, เทคนิคประชุม, การบริหารการประชุมที่เกิดผลด้วยขบวนการ Mind Map อย, สัมมนาออนไลน์, online เทคนิคประชุม, อบรมออนไลน์hrdzenter