หลักสูตร การเพิ่มทักษะงานบริการและการบริการทางโทรศัพท์สำหรับพนักงาน Call Center ( Service mind and telephone Skill )

รหัสหลักสูตร: 67084

จำนวนคนดู 447 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การเพิ่มทักษะงานบริการและการบริการทางโทรศัพท์สำหรับพนักงาน Call Center ( Service mind and telephone Skill )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) คือผู้ที่มีบทบาทศูนย์รวมขององค์กรในการรับสายเข้า การโทรออกขององค์กร และยังใช้เป็นช่องทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ หรือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การให้คำแนะนำ การตอบคำถาม ซึ่งเป็นบทบาทของพนักงาน Call center จะเห็นได้ว่าบทบาทของพนักงาน call center เป็นส่วนสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร สิ่งที่จะช่วยเสริมบทบาทให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น “พนักงานต้องมีจิตบริการ (Service mind)” เต็มใจที่จะช่วยเหลือ ตอบคำถาม ให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ จะเกิดผลดีต่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำคัญ call center ขององค์กร

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะสื่อสาร การตอบคำถาม การให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : Mindset และความเข้าใจการมีใจบริการ (service mind)

1.สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเองด้วย Coaching card Points of you (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)

2.Workshop : การสำรวจตัวเองและการพัฒนาในบทบาทหน้าที่

3.Mindset ของพนักงาน Call center ในงานบริการ

4.Workshop

Module 2 : พนักงาน Call center มืออาชีพ

1.คาดหวังของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาหาเรา

2.ความสำคัญของ พนักงาน Call center ที่มีต่อองค์กร

3.คุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตบริการในฐานะพนักงาน Call center

4.เทคนิคการใช้โทรศัพท์ที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ (การรับสายโทรศัพท์ การทักทาย การแนะนำตัวเอง การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความ รับฝากข้อความ และ อื่น ๆ ที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์)

5.สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการ และการสื่อสารทางโทรศัพท์ในฐานะพนักงาน Call center

6.Workshop

Module 3 : ทักษะของพนักงาน Call center

1.ทักษะการใช้คำพูดในแต่ละสถานการณ์ในการทำงาน

2.เทคนิคการตอบคำถาม และการให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ

3.Workshop/Roleplay จากสถานการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน

4.สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน และตั้งเป้าหมายวางแผนการฝึกและพัฒนาตนเอง


รูปแบบการอบรม

1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Lecture) 30%

2.กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Result Based Learning 70%

3.อภิปราย ถอดบทเรียน หาข้อสรุปร่วมกัน

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

5.ได้ผลลัพธ์เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานด้าน Call center

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การเพิ่มทักษะงานบริการและการบริการทางโทรศัพท์สำหรับพนักงาน Call Center ( Service mind and telephone Skill )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พนักงาน Call Center, Service mind and telephone Skill, ทักษะการใช้คำพูดในแต่ละสถานการณ์ในการทำงาน, คาดหวังของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาหาเรา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เทคนิคการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Material Requ...

MRP (Material Requirements Planning) คือ แผนหรือตารางความต้องการวัตถุดิบ (Items) ในแต่ละวันของการผลิต และตามสูตรการผลิต (Bill of Material: BOM) ของสินค้าหนึ่ง ๆ ดังนั้น MRP จึงขึ้นอยู่กับความต้องการวัตถุดิบจากสูตรการผลิตและตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ