องค์กร เตรียมตัวอย่างไร เมื่อ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้

รหัสหลักสูตร: 62436

จำนวนคนดู 476 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
1.ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.ในองค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง

3.ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลลข้อมูลส่วนบุคคล คือใครบ้าง

4.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

5.โอกาส ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขงองค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ขอบเขตเนื้อหา

- เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

- ประเภทของสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

- ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีใครบ้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร

- ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- การให้ความยินยอมและการใช้สิทธิของเจ้าขอข้อมูลส่วนบุคคล

- ความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาของผู้กระทำความผิด

- การดำเนินการสำหรับข้อมูลที่มีการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยก่อนกฎหมายบังคับ

- สิ่งที่ องกรค์ จะต้อดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พรบ., คุ้มครองข้อมูล, law, ความลับ, ข้อมูลบุคคล, กฎหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (The Personal Data Protection Act B.E....

ผู้ใดไม่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบบุคคล…ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม หรือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี
พงษ์พรรณ์