องค์กร เตรียมตัวอย่างไร เมื่อ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ 27 พฤษภาคม 2563 นี้ (PDPA)

จำนวนคนดู 224 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดประกอบการบรรยาย

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ประเภทของสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพรบ.นี้

ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมุลส่วนบุคคลมีใครบ้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร

ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ความยินยอมและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาของผู้กระทำความผิด

การดำเนินการสำหรับข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยก่อนกฎหมายบังคับ

สิ่งที่องค์กร จะต้องดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด