สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)

รหัสหลักสูตร: 62754

จำนวนคนดู 375 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ที่มาของหลักสูตร

จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย ที่เป็นหัวข้อสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้สำหรับการขายให้เป็นลักษณะในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้นในการเข้าหาลูกค้ามากกว่าการรอลูกค้า และเชิงรุกในแง่ที่จะต้องวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยหลัก 4 C ซึ่งเป็นการขายแบบบุกตลาด โดยการเจาะลึกปัจจัยดังกล่าวให้มีความเข้าใจ รู้ลึก รู้แบบเชี่ยวชาญที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานขายในตัวบุคคลในลักษณะการทำยอดขาย ในความสุดยอดนักขายแบบมืออาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

    1) มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย

    2) สร้างทัศนคติที่ดีในงานขายในความเป็นสุดยอดนักขายเชิงรุก

    3) เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความเป็นสุดยอดนักขาย

    4) สามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างยอดขายได้อย่างรวดเร็ว

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

* เจาะลึกการขายแบบบุกตลาด (4 C)

   C 1 : Company----> องค์กร (Marketing Mix) - (4P) 

1) Product --> ผลิตภัณฑ์, ยอดขายและอัตราการเติบโต, วงจรผลิตภัณฑ์, ภาพลักษณ์ของแบรนด์, คุณลักษณะ, คุณประโยชน์ และจุดขาย 

2) Price --> ราคาเทียบตลาดเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ สูงหรือต่ำเกินไป 

3) Place --> สะดวกกับลูกค้าหรือไม่ ครบทุกช่องทางที่สามารถจัดจำหน่ายหรือไม่ 

4) Promotion --> ได้ทำอะไรไปบ้าง และผลลัพธ์เป็นอย่างไร 

   C 2 : Competitor --> คู่แข่ง 

1) การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม 

2) การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)  

3) การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) 

4) การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ (Product Advantage) 

    C 3 : Customer --> ลูกค้า 

1) ขนาดของตลาด (Market Size)--> ปริมาณเงินที่ผู้บริโภคใช้ไปในตลาดนั้นๆ ในแต่ละปี 

2) อัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth) --> ปริมาณเงินที่ผู้บริโภคใช้มากขึ้นโดยเทียบปี 

3) วิเคราะห์ลูกค้า (First or Later)--> จัดลำดับลูกค้าในการไปก่อนและหลัง 

4) วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Needs and Want) --> ตั้งคำถามเชิงลึก 

5) บทบาทในการซื้อของลูกค้า (Consumer Buying Roles)--> เช็คสถานะบทบาทของลูกค้า 

    C 4 : Capability --> ศักยภาพของนักขาย 

1) แนวคิดและทัศนคติในงานขาย 

2) การบริหารการขาย (Sales Management) 

3) เทคนิคการวางแผนการขาย (Sales Objective -->Sales Planning) 

4) การรู้จักตนเอง 

5) บุคลิกภาพ การวางตัว (มาดนักขาย) 

6) การบริการ และการติดตามการซื้อซ้ำ 

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับนักขายทุกระดับ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

    1) บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

    2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

    3) Workshop - กรณีศึกษา แบบตัวอย่างจริงจากงานขาย

    4) สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

Sponsored
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน

การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในก...

ดูรายละเอียด
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)

? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า  พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, สุดยอดนักขายเชิงรุก, สุดยอดนักขาย, Super Proactive Sales, นักขาย, ขาย