หัวหน้างานในดวงใจ (Supervisory IDOL)

จำนวนคนดู 88 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวหน้างานในดวงใจ   (Supervisory IDOL)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 10 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

 ทำอย่างไรหัวหน้างานจะสามารถสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความเคารพนับถือจากลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวผู้นำอย่างแท้จริง

 ทำอย่างไรผู้นำจะสามารถจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ในการสั่งการให้เกิดการดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการอบรม การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดภาวะผู้นำขึ้นในตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่ผู้นำมีคุณลักษณะหรือมีศักยภาพของการเป็นผู้นำสูงก็จะสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่างมีแบบแผน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการทำงานและการหล่อหลอมรวมใจของทีมเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายร่วมกัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในคุณสมบัติ วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ของตนเองในฐานะหัวหน้างานหรือ ผู้นำ

2.สามารถนำทักษะภาวะผู้นำสำหรับการทำงานเป็นทีมไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะลูกน้องได้ตามปัจจัยต่างๆที่ไม่เหมือนกัน เพื่อบริหารจัดการกับลูกน้องหลากหลายประเภท

4.เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการโค้ช ที่สามารถส่งเสริมให้ลูกน้องค้นหาและดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างยั่งยืน

5.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการสื่อสารและการให้กำลังใจอย่างเป็นระบบ

หัวข้อการอบรม

1.บทบาทและทัศนคติของการเป็นผู้นำตัวจริง

2.การสร้าง “ความสัมพันธ์ที่ดี” กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

3.การให้ Feedback ด้วยเครื่องมือ “EAR” เพื่อเกิดความเปลื่ยนแปลงของลูกน้อง

4.เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานที่ราบรื่นของทีมงาน

5.การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ

6.เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ

7.เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของลูกน้องแต่ละประเภท

8.การทำงานเป็นทีมและให้กำลังใจเพื่อสร้างทีมงานทรงประสิทธิภาพ

9.เทคนิคการใช้โค้ชด้วย “GROW Model”

10.คำถามที่ทรงพลัง และสร้างการเปลี่ยนแปลง

Workshop : ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

รูปแบบการอบรม

 เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจึงได้ออกแบบการฝึกอบรมให้มีองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำอภิปราย การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเปิดโอกาสให้ถามคำถาม และตลอดทั้งการฝึกอบรม จะมีเกมส์ กิจกรรม มาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม โต้ตอบกันอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญที่สุด คือการให้กำลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ


วิทยากร

ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์

การตลาด/การขาย (การตลาด / การตลาดออนไลน์)

ผู้เชียวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการสื่อสาร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 10 วันลดเหลือเพียงท่านละ 3,500บาทเท่านั้น

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992

หากท่านต้องการสมัคร หัวหน้างานในดวงใจ (Supervisory IDOL)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน, หัวหน้างานในดวงใจ, Supervisory IDOL

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด