Workshop จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 4.0 ลดต้นทุน ลดการสอนงาน ลดความขัดแย้ง เพิ่มงาน เพิ่มมาตรฐาน

รหัสหลักสูตร: 63103

จำนวนคนดู 272 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คู่มือการปฏิบัติงาน 4.0 นี้ นับเป็นเคล็ดลับขององค์กรชั้นแนวหน้าระดับโลกนำมาใช้ ซึ่งได้จัดอบรมให้ผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 200 องค์กร เพราะองค์กรสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้จริง เพื่อลดต้นทุน ลดความผิดพลาด ง่ายต่อการสอนงาน สื่อสารงานภายในง่ายขึ้น และสามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง


1. คู่มือปฏิบัติงานจะช่วยให้การทำงานได้ตามมาตรฐานที่องค์กรคาดหวัง

2. คู่มือปฏิบัติงานแก้ปัญหาการทำงานผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้น

3. คู่มือปฏิบัติงานลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติงานผิดพลาด

4. คู่มือปฏิบัติงานช่วยแก้ปัญหาการหมุนเวียนเข้าออกพนักงานได้(โดยเรียนรู้จากคู่มือฯ)

5. คู่มือปฏิบัติงานช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานที่เกิดจากกระบวนการทำงานไม่ชัดเจน

6. คู่มือปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานในการช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น

7. ช่วยให้การฝึกอบรมและสอนงานมีเป้าหมายชัดเจน เป็นรูปธรรมยิ่งกว่าเดิม


หัวข้ออบรมสัมมนา
-ประโยชน์ของการมีคู่มือปฏิบัติงาน

-ทำไมองค์กรต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน SOP Manual 

-การจัดทำ Flow Chart ของกิจกรรมในองค์กร

-คู่มือฯ มีกี่ประเภท และควรเลือกแบบไหน  

-การเขียนอธิบายที่ง่าย ชัดเจน และทำได้จริง  

-หน่วยงานไหนควรเริ่มจัดทำก่อน  

-ทำไมต้องให้พนักงานที่ผลงานดีเป็นแบบอย่างในการจัดทำคู่มือฯ 

-กลยุทธ์ในการนําเอาคู่มือฯ ไปใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

-Workshop จัดทำคู่มือฯ (ลงมือทำคู่มือฯ)  

-การนําเอาคู่มือฯ เพื่อมาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง  

-การจัดระบบควบคุมเอกสารเมื่อต้องปรับปรุง  

-การนําเอาคู่มือฯ ไปใช้ในการอบรมและสอนงาน 

-การนําเอาคู่มือฯ ไปใชับนคอมพิวเตอร์และ App

Sponsored
การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)

การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional) ...

ดูรายละเอียด
การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)

การดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องมีการวางแผน เริ่มจากในภาพรวมคือการวางแผนกลยุท...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คู่มือ, คู่มือปฏิบัติงาน, ลดต้นทุน, ปฏิบัติงาน, บัญชา, วิชยานุวัติ

สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ...

ขอเชิญ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน+8 ปีงบประมาณ 2564
ฟรี
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ