ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

จำนวนคนดู 365 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น

ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี


***ฝึกการพูด พูดดีได้ อย่างมั่นใจ***

*****ถูกหลักการสื่อสารที่สุด*****

เน้นฝึกปฏิบัติและเรียนรู้

Two-Way Communication

ฝึกการสื่อสารเทคนิคเฉพาะ SAC

คอร์สฝึกพูด ได้ผลดี

มีศิลปะในการพูด กล้าแสดงออก

บุคลิกดี การพูดโดดเด่น


safety: แจก face shield ทุกท่าน

อบอุ่น คุ้มค่า ปรึกษาได้ตลอดไป


พัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จ


Smart Training by Aj.Tong

สอนโดย อาจารย์พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อ.ต้อง)

จบการศึกษาปริญญาโทจาก 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA

สถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ

ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

สูงที่สุดของประเทศไทย

•วุฒิศิลปะการสื่อสาร นิเทศศาสตร์

การจัดการการพัฒนาสังคม(NIDA)

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

•ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคคล

•ผู้จัดการองค์กรชั้นนำก่อนวัย 30

•ผู้บริหาร และพัฒนาบุคคล บริษัทชั้นนำหลายแห่ง

•พิธีกร วิทยากรฝึกอบรม

•ผู้ร่วมจัดรายการวิทยุ อ่านสปอตโฆษณา เสียงจิงเกิ้ล

ทางสถานีวิทยุ FM 94.0 MHz

***รางวัลที่ได้รับ

•ได้รับรางวัลการพูดสุนทรพจน์ดีเด่น

จากประธานชมรมการพูดแห่งประเทศไทย

•ได้รับโล่ห์รางวัล และได้รับเสื้อสามารถ กลุ่มควบคุมคุณภาพดีเด่น

(เป็นประธานและผู้นำเสนอผลงาน)

•ได้รับรางวัล ผู้บริหารระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000

(International Standard Organization)


#ทักษะการพูด

การพูด ไม่ใช่แค่ได้พูด จะต้องพูดให้เป็น

การพูดเป็น พูดได้ดี จะก่อให้ประสบผลสำเร็จ

เจริญ ก้าวหน้า ของบุคคลในทุกสายอาชีพ

การพูดได้ดีจะต้องมีหลักวิชาการพูดที่ถูกต้อง

หากพูดโดยขาดความมั่นใจ เสียงสั่น ไม่กล้าสบตา

มือไม้วางไม่ถูก ทำให้เสียบุคลิกอย่างมาก

ขึ้นต้นพูดไม่ดี พูดวกวกไปมา ที่เตรียมไม่พูด

แต่ไปพูดที่ไม่ได้เตรียม สรุปจบไม่เป็นเรื่อง

ปัญหาเหล่านี้ อย่าปล่อยผ่าน เพราะจะเป็น

อุปสรรคต่อผลสำเร็จของท่าน

พัฒนาทักษะการพูดเชิงปฏิบัติการ ด้วยการ

เรียนรู้แบบ Two-Way Communication

เห็นผลดีจริง อบอุ่น คุ้มค่า ปรึกษาได้ตลอดไป


***รูปแบบอบรมการพูด

•เรียนกลุ่มย่อย

•เน้นฝึกปฏิบัติ

•แนะนำเป็นรายบุคคล


***รูปแบบหลักสูตร

-Public Training

 (จัดอบรมทั่วไป)

-In-house Training

 (จัดอบรมในองค์กร กรุงเทพ ปริมณฑล)

-Private Training

 (จัดอบรมส่วนตัว)

หัวข้ออบรมสัมมนา
***เนื้อหา อบรมการพูด

•เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้น่าเชื่อถือศรัทธา

•การขจัดอาการตื่นเต้น ประหม่า ตื่นเวที ไม่กล้าพูด

•ฝึกการสื่อสารเทคนิคเฉพาะ SAC

•สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

•เรียนรู้หลักการพูดที่ถูกต้อง

•เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ

•เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี

•ศิลปะการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ

•ศิลปะการใช้น้ำเสียง

•การใช้ท่าทางประกอบการพูด

•สร้างความโดดเด่นในการพูด

•เทคนิคการพูดเรื่องประทับใจ

•เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ

•ฝึกปฏิบัติการพูด/วิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล


#คอร์สฝึกพูด

หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ท่านมีทักษะการพูดและการนำเสนอที่

โดดเด่น แตกต่างจากผู้อื่น พูดดีได้อย่างมั่นใจ

•เรียนรู้ทักษะการพูดที่ถูกต้องตามหลักศิลปะการสื่อสารจะช่วย

ให้ท่านมีการพูดที่ดีได้

•พัฒนาจากคนที่กลัวการพูดเปลี่ยนให้กลายเป็นคนกล้าที่จะพูด

ได้อย่างมั่นใจ

•เรียนรู้การสร้างโครงเรื่องที่ดี จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง

•การใช้น้ำเสียงและท่าทางประกอบการพูด เพื่อทำให้การนำเสนอ

เปี่ยมพลัง

•พัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างามทั้ง การยืน เดิน นั่ง และการไหว้

ที่เสริมบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือศรัทธา


#ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ

การพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ เป็นการพัฒนาตนเองที่สำคัญ

เพื่อเป็นพื้นฐานก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

คอร์สฝึกพูด หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ท่านมีบุคลิกภาพและการพูดที่ดีขึ้น

กล้าพูด กล้าแสดงออก เรียนรู้หลักการพูดที่ถูกต้อง ฝึกการพูด

ตามหลักศิลปะการสื่อสาร เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ เทคนิคการ

สร้างโครงเรื่องที่ดี ทำให้พูดได้อย่างมั่นใจ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


#เรียนการพูด

สปีช อาร์ต เซ็นเตอร์ ไทยแลนด์

Speech Art Center Thailand


Sponsored
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล          ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล          การขายในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การขายยิ่...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

นายพุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อาจารย์ต้อง)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

เชี่ยวชาญก่ารพัฒนาบุคคล

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไป
สถานที่จัดงาน

อาคารสาทรนคร ทาวเวอร์

เขตบางรัก | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 8,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Speech Art Center Thailand
ชื่อผู้ประสานงาน:อาจารย์พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อาจารย์ต้อง)
เบอร์โทรศัพท์ :088-292-6461
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการพูด, เรียนการพูด, คอร์สฝึกพูด, ศิลปะการพูด, ฝึกการพูด, พัฒนาบุคลิกภาพ