เทคนิคพิชิตยอดขายด้วยหัวใจนักขายเชิงรุก

จำนวนคนดู 125 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ยุคนี้เป็นยุคที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงเร็วมาก หากนักขายยังไม่มีความเข้าใจและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้ว ย่อมทำให้นักขายเสียโอกาสในการขายได้ หลักสูตรนี้จึงออกแบบมา เพื่อต้องการให้นักขายได้เข้าใจถึงแนวทางและวิธีการต่างๆ ของการขาย เพื่อสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างเหมาะสม
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline

09.00-10.30 น.

1. การเตรียมตัวของนักขายยุค 4.0

2. สิ่งที่นักขายต้องเปลี่ยนไป เพื่อการเปลี่ยนแปลง

3. Workshop นักขายแนวใหม่ มองลูกค้าอย่างไรให้ขาด

4. พฤติกรรมลูกค้ามุ่งเร้วไปไกลอย่างไรบ้าง

5. ลูกค้าองค์กรกับลูกค้าผู้บริโภค (End User) ต่างกันอย่างไร

6. ความคาดหวังลูกค้าเปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดด

7. แนวทางการทำงานเชิงรุก เพื่อการขายอย่างมืออาชีพมากขึ้น

10.45-12.00 Session 2 : การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการขายที่เข้าถึง

1. เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรลุกค้าได้จากไหน

2. จิตวิทยาการขายที่นักขายต้องเข้าใจ

3. การเรียนรู้ลูกค้าใหม่ เพื่อชัยชนะของการขาย

4. องค์กรแบบไหนที่น้กขายต้องระวังในการขาย

5. Workshop นักขายกับการใช้จิตวิทยาเพื่อการขาย

13.00-14.30 น. Seesion 3 นักขายกับการเจาะตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

1. Customer Target ที่ตรงกับการขายของเราเป็นใคร

2. วิธีการเข้าถึงลูกค้าอย่างชาญฉลาด

3. การขจัดปัญหาการสนทนาทางโทรศัพท์

4. เปิดการสนทนากับลูกค้าอย่างไรดีหนอ (เสน่ห์วาจาคำพูด)

5. นักขายแบบไหนที่พูดแล้วการขายดับ

6. นำเสนอขายอย่างไรให้คุณค่าสินค้าและบริการโดนใจลูกค้าเต็มๆ

7. Role Play ฝึกการสนทนากับ.ลูกค้าใหม่ที่เราต้องขาย

14.45-16.00 น. Session 4 การเอาชนะข้อโต้แย้งลูกค้าอย่างมีศิลปะ

1. เข้าใจลูกค้าก่อนการตอบข้อโต้แย้ง

2. ลูกค้ายุคนี้ ข้อโต้แย้งเพียบ(จริงหรือไม่)

3. วิธีการเข้าถึงข้อโต้แย้งก่อนตอบให้ตรงประเด็น

4. วิเคราะห์คำพูดลูกค้า เทคนิคการซักถามลูกค้า

5. แนวทางการตอบข้อโต้แย้งอย่างไม่เสียท่าลูกค้า

6. Role Play ฝึกการตอบข้อโต้แย้งอย่างมีกึ๋น

7. หัวใจสำคัญของการเอาชนะข้อโต้แย้งลูกค้า

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานธุรการขาย พนักงานขาย พนักงานประสานงานขาย

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม

-การบรรยาย การระดมความคิดเห็น การทำแบบฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทของหลักสูตร และนำมาทำ Workshop

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานขายทุกระดับ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการขาย