หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Brokers)

จำนวนคนดู 187 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ  (Professional Real Estate Brokers)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 29 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 3 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 9 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

– ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขอบเขตและกระบวนการทำงานของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

– เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

– ยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

– เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนายหน้าให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

- ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

    • ขั้นตอนการทำงานของนายหน้า

    • รายได้และผลตอบแทนในธุรกิจ

    • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์

    • แหล่งที่มาของอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย/Farming

- ความรู้ในวิชาชีพ

    • เอกสารสิทธิ์/โฉนด/ระวาง

    • เทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาแปลงที่ดิน

    • ความรู้เรื่องผังเมืองและการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

- การทำงานกับฝ่ายผู้จะขาย

    • สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย แบบปิด-แบบเปิด

    • การเข้าพบลูกค้าในการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

    • วิธีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม

    • การตลาดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขาย

    • การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

- กฎหมาย/นิติกรรมสัญญาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรรู้

   • การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

   • การจำนอง-ขายฝาก

   • การอายัด

   • ภาระจำยอม

   • การเช่า

   • ครอบครองปรปักษ์

   • การถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว

- การทำงานกับฝ่ายผู้จะซื้อ

   • แหล่งที่มาของผู้ซื้อ

   • การพาผู้ประสงค์ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์

   • การตอบข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองและปิดการขาย

   • สัญญาจะซื้อจะขาย

   • การยื่นขอสินเชื่อ

- การทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์

   • ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

   • บริการหลังการขาย

- จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

 

Sponsored
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

บทนำ การตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็...

ดูรายละเอียด
การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน Internal Audit

หลักการและเหตุผล :        หน่วยงานในปัจจุบันที่ผ่านการรับรองระบบมาต...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

นริศร อุไรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ (การขาย การตลาด อสังหาริมทรัพย์)

Chief Executive Operating(CEO), Estate Corner Co.,Ltd.

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- บุคคลทั่วไป ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

- ผู้ที่สนใจ ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

- ผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจที่ ลงทุนน้อย รายได้หลักล้าน

- เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังมองหาตัวแทนดูแลการขายทรัพย์

สถานที่จัดงาน

บริษัท เอสเตทคอร์นเนอร์ สำนักงานนนทบุรี ซอยติวานนท์ 14 แยก 2 (ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร)

เมืองนนทบุรี | นนทบุรี

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,500.00 บาท คอร์สเรียนอบรม 3 วัน ราคา 7,500 ( รวม VAT แล้ว )


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณศุภญาณี (น้ำ)
เบอร์โทรศัพท์ :0922948999
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Brokers)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมนายหน้าอสังริมทรัพย์, อบรมสัมมนาฟรี, อสังหาริมทรัพย์, นายหน้าขายบ้าน, อาชีพนายหน้า, คอร์สเรียนฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด