หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 172 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
      ตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง และโครงสร้างของการทำงานและสายการบังคับบัญชา

คุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าที่ดี

แนวทางในการบริหารงาน และการบริหารคนให้ทำงาน

ทราบถึงธรรมชาติของลูกน้องประเภทต่างๆ และพฤติกรรม

ทราบวิธีการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการส่งมอบงาน ในแต่ละประเภท

เข้าใจศิลปะในการสื่อสาร การประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบถึงวิธีการบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

หลักการเข้าใจเข้าถึงพนักงาน และการสังเกตพฤติกรรม

แนวทางในการจัดระบบให้พนักงานทำงาน และปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ทราบถึง 10 พฤติกรรมที่หัวหน้าหัวหน้าคลังควรมีต่อลูกน้องเพื่อการสร้างความสุขในกาทำงาน

การให้คะแนนและประเมินผล

แนวทางในการวัดประสิทธิภาพ (KPI) การจัดทำรายงาน และการปฏิบัติตามระบบ ISO สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆ สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า

ทราบถึงปัญหาของหัวหน้าที่พบ และแนวทางในการแก้ไข

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานคลังสินค้าและจัดส่ง

โครงสร้างการทำงาน และความเข้าใจในงานที่ทำ ในแต่ละกระบวนการของหัวหน้าคลังสินค้า

คุณสมบัติที่ดีของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง กับความเป็นผู้นำ

การสร้างทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ให้พนักงาน

หัวหน้าคลังสินค้ากับศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงานกับพนักงาน การวางตัว การควบคุมอารมณ์ การบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน 

การสร้างทีมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารเวลา

หัวหน้าคลังสินค้ากับการวางแผนการทำงาน เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

หัวหน้าคลังสินค้ากับการจัดระบบงาน และตำแหน่งให้พนักงาน

การมอบหมายงาน สั่งงาน และติดตามงานในแต่ละประเภทที่มอบให้พนักงานทำ

10 พฤติกรรมของหัวหน้าคลังสินค้าที่ควรมีต่อพนักงานในการสร้างความสุขในการทำงาน

หลักการบริหารคนบนความแตกต่าง ( DISC ) ในการอ่านคนเพื่อการบริหารจัดการ และลักษณะของคนแต่ละ Generation    

ธรรมชาติ และพฤติกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงานที่หัวหน้าต้องเรียนรู้

วิธีการควบคุมพนักงานในแต่ละประเภท และวิธีการบริหารจัดการ

การประเมินให้คะแนนผลงาน ในการปฎิบัติงานของพนักงาน

แนวทางในการจัดทำรายงานเพื่อวัดประสิทธิภาพ (KPI) การจัดทำรายงานเพื่อรายงานปัญหาในประเภทต่างๆ และการให้พนักงานปฏิบัติตามระบบ ISO สำหรับหัวหน้าคลังสินค้าที่ต้องรู้

หัวหน้าคลังสินค้ากับแนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในงานที่ทำ

เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า

แนวทางการทำงานร่วมกันให้มีความสุขภายในหน่วยงานระหว่างหัวหน้าคลังสินค้ากับพนักงาน

ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขสำหรับหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง

Sponsored
ทำวารสารสัมพันธ์ให้ถูกใจผู้ให้ โดนใจผู้รับ

ในยุคที่ทุกคนกระหายข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่า ได้ประโยชน์ และถูกต้อง จึงจำเป็นที่ทุกองค์ก...

ดูรายละเอียด
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

บทนำ การตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ หัวหน้า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพนักงานคลังสินค้า และจัดส่ง หรือเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมคลังสินค้าและจัดส่ง หรือเพิ่มทักษะให้กับผู้จัดการหรือหัวหน้าเดิมที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมดูแลพนักงาน  
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาท รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไปราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ 2,800 บาท2,800 + 196 = 2,996

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท2,500 + 175 = 2,675

**รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่นเพื่อให้การอบรมสัมนามีประสิทธิภาพ** 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, แนวทางการทำงานคลังสินค้า, จี ทอล์ค, การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ