รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

จำนวนคนดู 121 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 30 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 41 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์ (Objective )

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และบทลงโทษ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดต่อ และไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา

09.00–10.30 น.กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

•ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)

•ความคาดหวังในวันนี้

•ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงอะไร

10.30–10.45 น.พักเบรค

10.45–12.00 น.•เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ

•ประเภทสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติฯ

•ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop Data Analysis

12.00–13.00 น.พักเที่ยง

13.00–14.30 น.•การให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

•การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

•การรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาของผู้ละเมิด

Workshop วิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมถายในองค์กร

14.30–14.45 น.พักเบรค

14.45–16.00 น.•การดำเนินการสำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อนกฎหมายบังคับใช้

•สิ่งที่องค์กร / HR / ผู้ควบคมข้อมูล จะต้องดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

Workshop จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อนำไปใช้งานภายในองค์กรจริง


วิทยากร

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา

ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, PDPA, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562, Personal Data Protection Act, B.E. 2562, กฎหมายคุ้มครองส่่วนบุคคล, hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด