รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

รหัสหลักสูตร: 63370

จำนวนคนดู 318 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ (Objective )

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และบทลงโทษ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดต่อ และไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา

09.00–10.30 น.กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

•ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)

•ความคาดหวังในวันนี้

•ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงอะไร

10.30–10.45 น.พักเบรค

10.45–12.00 น.•เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ

•ประเภทสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติฯ

•ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop Data Analysis

12.00–13.00 น.พักเที่ยง

13.00–14.30 น.•การให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

•การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

•การรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาของผู้ละเมิด

Workshop วิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมถายในองค์กร

14.30–14.45 น.พักเบรค

14.45–16.00 น.•การดำเนินการสำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อนกฎหมายบังคับใช้

•สิ่งที่องค์กร / HR / ผู้ควบคมข้อมูล จะต้องดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

Workshop จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อนำไปใช้งานภายในองค์กรจริง


Sponsored
เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน และติดตามงาน

ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร        1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” ง...

ดูรายละเอียด
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานขั้นสูง โปรแกรม IMDS (Advanced International Material Data System)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, PDPA, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562, Personal Data Protection Act, B.E. 2562, กฎหมายคุ้มครองส่่วนบุคคล, hrdzenter